وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

صفت یا adjective چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی adjective :

صفت کلمه‌ای است که اسم، گروه اسمی یا ضمیری را توصیف می‌کند یا ویژگی آن را بیان می‌کند تا آن را به طور کامل تر توضیح دهد. مثلا در جملات زیر، کلماتی که زیرشان خط کشیده شده صفت هستند:

the old man; a delicious piece of cake; nuclear weapons; she is sensible

ترجمه: مرد پیر، تکه کیکی خوشمزه، سلاح های هسته ای، او باملاحظه است.

صفت یکی از نقش ها در ترکیب جمله است.( همچنین به کلمات صفت فعلی participial adjective و صفت ملکی possessive adjective مراجعه کنید.)