وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

صفت یا adjective چیست؟

تعریف و معنی adjective :

صفت کلمه‌ای است که اسم، گروه اسمی یا ضمیری را توصیف می‌کند یا ویژگی آن را بیان می‌کند تا آن را به طور کامل تر توضیح دهد. مثلا در جملات زیر، کلماتی که زیرشان خط کشیده شده صفت هستند:

the old man; a delicious piece of cake; nuclear weapons; she is sensible

ترجمه: مرد پیر، تکه کیکی خوشمزه، سلاح های هسته ای، او باملاحظه است.

صفت یکی از نقش ها در ترکیب جمله است.( همچنین به کلمات صفت فعلی participial adjective و صفت ملکی possessive adjective مراجعه کنید.)از این واژه نامه:

ریشه

Stem

ریشه، پایه و اساس یا بخش اصلی یک کلمه است که اجزای…

گذرا

Transitive

یک فعل زمانی گذرا است که مفعول مستقیم بگیرد و این مفعول…

فاعل

Subject

فاعل یک جمله یا جمله‌واره بخشی از آن است که: جمله یا…