وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

قیود موصولی یا Relative adverbs چیست؟

تعریف و معنی Relative adverbs :

قیدهای ارتباطی when, where  و why می‌‌توانند برای ارتباط دادن جمله‌‌ها به یک‌‌دیگر مورد استفاده قرار بگیرند. در واقع آن‌‌ها جایگزین ساختار (حرف اضافه +which) هستند که برای پیوند دادن یک عبارت با عبارت یا جمله‌‌ای دیگر استفاده می‌‌شوند.

That’s the restaurant in which they met for the first time. = That’s the restaurant where they met for the first time.

ترجمه: این همان رستورانی است که آن‌‌ها برای اولین بار همدیگر را در آن ملاقات کردند.

Tell me the reason for which you came home late. = Tell me (the reason) why you came home late.

ترجمه: دلیل این که به خانه دیر آمدی را بگو.

زمانی‌‌که قیدهای نسبی در ابتدای عبارتی می‌‌آیند که اسم مشخصی را توضیح می‌‌دهد، باید قبل از قید نسبی از علامت “,” استفاده شود.

I can remember my sixteenth birthday, when I had long hair.

ترجمه: من می‌‌توانم تولد شانزده سالگیم را بخاطر بیاورم، زمانی که موهای بلندی داشتم.

Let’s go to the club, where we’ll have some fun.

ترجمه: بیایید به کلوپ برویم، جایی که کمی خوش خواهیم گذراند.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…