وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

قیود موصولی یا Relative adverbs چیست؟

تعریف و معنی Relative adverbs :

قیدهای ارتباطی when, where  و why می‌‌توانند برای ارتباط دادن جمله‌‌ها به یک‌‌دیگر مورد استفاده قرار بگیرند. در واقع آن‌‌ها جایگزین ساختار (حرف اضافه +which) هستند که برای پیوند دادن یک عبارت با عبارت یا جمله‌‌ای دیگر استفاده می‌‌شوند.

That’s the restaurant in which they met for the first time. = That’s the restaurant where they met for the first time.

ترجمه: این همان رستورانی است که آن‌‌ها برای اولین بار همدیگر را در آن ملاقات کردند.

Tell me the reason for which you came home late. = Tell me (the reason) why you came home late.

ترجمه: دلیل این که به خانه دیر آمدی را بگو.

زمانی‌‌که قیدهای نسبی در ابتدای عبارتی می‌‌آیند که اسم مشخصی را توضیح می‌‌دهد، باید قبل از قید نسبی از علامت “,” استفاده شود.

I can remember my sixteenth birthday, when I had long hair.

ترجمه: من می‌‌توانم تولد شانزده سالگیم را بخاطر بیاورم، زمانی که موهای بلندی داشتم.

Let’s go to the club, where we’ll have some fun.

ترجمه: بیایید به کلوپ برویم، جایی که کمی خوش خواهیم گذراند.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…