صفات ملکی در انگلیسی + مثال ( راهنمای کامل)

2 آبان 1401

|

صفت ملکی هم مثل همه صفتای دیگه یه اسم رو توصیف می‌کنه

فرق a lot of و lots of

30 مهر 1401

|

این دو جزو اصطلاحات پرکاربرد در انگلیسی هستن.

فرق little و a little

20 مهر 1401

|

هردوتا جمله درست به نظر میان مگه نه؟ چه‌جوری جمله درستو تشخیص بدیم؟

فرق few و a few

18 مهر 1401

|

Few یه ضمیر شمارشی “quantifier” هست که همراه اسامی جمع قابل شمارش استفاده میشه.

گرامر so that در انگلیسی (به زبان ساده )

17 مرداد 1401

راه‌های متفاوتی برای بیان هدف یا دلیل در انگلیسی وجود دارند. یکی از این راه‌ها استفاده از so that است.

تفاوت ضمایر ملکی با صفات ملکی در گرامر انگلیسی

15 مرداد 1401

|

یاد گرفتن possessiveها یا همون ضمایر و صفات مالکیت می‌تونه کمی گمراه‌کننده باشه.

Inversion ( جابجایی) در جملات انگلیسی

13 مرداد 1401

Inversion به معنی قرار دادن فعل قبل از فاعل است.

فرق error و mistake

11 مرداد 1401

|

آیا اون‌ها از نظر معنایی یا کاربرد یا هردو باهم فرق دارن یا نه.

فرق neither و nor

10 مرداد 1401

|

Either به تنهایی به معنی "یکی از دوتا" و neither به تنهایی به معنی "هیچ‌کدوم از دوتا" هست.
تصویر پست فرق say و tell از دیلماجیو
12 تیر 1401

|

فرق say و tell

هردو به معنی برقرار کردن ارتباط کلامی با دیگران هستن. ولی ...