وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جمله‌واره وصفی یا Adjective Clause چیست؟

تعریف و معنی Adjective Clause :

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای توصیف یک اسم در جمله به کار می‌رود. درواقع این جمله‌واره نقش یک صفت را در جمله می‌گیرد، هرچند که برخلاف صفت به جای یک کلمه از گروهی از کلمات تشکیل شده است. درواقع تمام کلمات جمله‌واره وصفی باهم یک اسم یا ضمیر را توصیف می‌کنند.

مثال‌هایی از کاربرد جمله‌واره‌های وصفی

حالا که با تعریف و نقش جمله‌واره وصفی آشنا شدید قبل از وارد شدن به جزئیات آن، دیدن چند مثال از کاربرد آن در جمله می‌تواند مفید باشد. در زیر مثال‌هایی از جمله‌واره وصفی را می‌بینید.

The flowers that we picked up last day have died.

ترجمه: گل‌هایی که روز پیش چیدیم مرده‌اند.

My best friend, who has glasses, wasn’t at school today.

ترجمه: بهترین دوست من که عینکی است امروز به مدرسه نیامده بود.

The football player, who claimed to have a broken arm, caught the ball.

ترجمه: بازیکن فوتبالی که ادعا می‌کرد بازویش شکسته است توپ را گرفت.

Their cat that ate the mouse had a stomachache.

ترجمه: گربه آن‌ها که موش را خورد دلدرد داشت.

The robber who broke into my house is in the jail.

ترجمه: دزدی که به خانه‌ام زد در زندان است.

اجزای relative clause “جمله‌واره وصفی”

بعد از آشنایی با جمله‌واره‌های وصفی حالا وقت تشخیص آن‌ها در جمله است. Adjective clause اجزای متعددی دارد. جمله‌واره‌های وصفی در جملات:

  • جمله‌واره‌های وابسته‌ای هستند که خود فاعل و فعل دارند ولی با این حال نمی‌توانند به‌عنوان یک جمله مستقل عمل کنند.
  • معمولا با یک relative pronoun “ضمیر موصولی” شروع می‌شوند اما این ضمیر قابل حذف است.
  • اطلاعات بیشتری درمورد اسم به جمله اضافه می‌کنند.
  • بعد از اسمی که آن را توصیف می‌کنند قرار می‌گیرند.

جمله‌واره‌های وصفی و ضمایر موصولی

جمله‌واره وصفی با یک ضمیر موصولی شروع می‌شود که آن را به اسمی که توصیفش می‌کند ارتباط می‌دهد. Whom، who، when، where، that، why، which و whose ضمایر موصولی هستند. بعد از به خاطر سپردن ضمایر موصولی تشخیص جمله‌واره وصفی بسیار آسان‌تر است.

Chocolate, which many people love, is fattening.

ترجمه: شکلات که بیشتر مردم دوستش دارند چاق‌کننده است.

People who are smart respect the rules.

ترجمه: مردمی که باهوش هستند به قوانین احترام می‌گذارند.

My grandpa remembers the time when computers didn’t exist.

ترجمه: پدربزرگم زمانی که کامپیوترها وجود نداشتند را به یاد می‌آورد.

Charles has a friend whose daughter lives in Canada.

ترجمه: چارلز دوستی دارد که دخترش در کانادا زندگی می‌کند.

The grapes that farmers grow in Turkey are not cheap.

ترجمه: انگورهایی که کشاورزان ترکیه کشت می‌کنند ارزان نیستند.

The reason why my brother went to law school is that he didn’t want to be a doctor.

ترجمه: دلیل این که برادرم به مدرسه حقوق رفت این بود که او دوست نداشت دکتر شود.

همان‌طور که دیدید هرکدام از جمله‌واره‌های وصفی بالا با یک ضمیر موصولی شروع شده‌اند که آن‌ها را به موصوف وصل می‌کنند و موصوف هم دقیقا قبل از ضمیر موصولی قرار می‌گیرد.

فاعل و فعل در جمله‌واره‌های وصفی

علاوه بر ضمیر موصولی هر جمله‌واره وصفی یک فاعل و فعل هم دارد. مثلا در جمله‌واره “which many people love” فاعل people و فعل love است. با این حال این جمله‌واره به تنهایی یک جمله کامل نیست. نقش آن افزودن اطلاعاتی درمورد chocolate به کل جمله است.

گاهی ضمیر موصولی فاعل جمله‌واره نیز هست. مثلا در جمله‌واره who are smart ضمیر who فاعل جمله‌واره است.

جمله‌واره‌های وصفی ضروری و غیرضروری

گاهی اطلاعات جمله‌واره وصفی برای تکمیل معنی جمله مهم است و گاهی هیچ اهمیتی ندارد. در زیر هر دو نوع جمله‌واره وصفی را بررسی می‌کنیم.

جمله‌واره وصفی ضروری

اگر با حذف جمله‌واره وصفی معنی کلی جمله عوض شود، جمله واره وصفی ضروری است.

I don’t like children who eat ice cream without washing their hands.

ترجمه: من بچه‌هایی را که بدون شستن دست‌هایشان بستنی می‌خورند دوست ندارم.

در جمله بالا جمله‌واره‌ای که با حروف پررنگ مشخص شده است ضروری می‌باشد چون مشخص می‌کند که گوینده چه بچه‌هایی را دوست ندارد و بدون آن این‌طور به نظر می‌رسد که گوینده کلا بچه‌ها را دوست ندارد. یعنی معنی جمله به کلی عوض می‌شود. یک راه سریع برای تشخیص جمله‌واره ضروری این است که برای نوشتن آن نیازی به گذاشتن نشانه‌های نگارشی نیست.

جمله‌واره وصفی غیرضروری

جمله‌واره وصفی غیرضروری توضیحاتی به جمله اضافه می‌کند که وجودشان برای فهمیدن معنی و منظور کلی گوینده یا نویسنده لازم نیست.

The kitten, which was the smallest of the others, finally was adapted.

ترجمه: بچه‌گربه که از بقیه کوچک‌تر بود بالاخره صاحب خانواده شد.

در این جمله، جمله‌واره وصفی توضیحاتی درمورد بچه گربه اضافه می‌کند اما این توضیحات برای فهم منظور اصلی جمله که گرفته شدن گربه به‌عنوان حیوان خانگی هست اضافه نمی‌کند. جمله‌واره‌های غیرضروری در بین دو کاما “,” می‌آیند. گذاشتن دو کاما به این معنی است که جمله‌واره پیوند محکمی با دیگر اعضای جمله ندارد.

ضمایر موصولی قابل حذف هستند

اغلب ضمایر موصولی از ابتدای جمله‌واره‌های وصفی حذف می‌شوند. مثال:

The carpets which you bought last year need washing.

ترجمه: فرش‌هایی که پارسال خریدی نیاز به شست‌وشو دارند.

The film which you recommended scared us half to death.

ترجمه: فیلمی که پیشنهاد دادی تا حد مرگ ما را ترساند.

البته این کار همیشه هم ممکن نیست:

Bore is a person who talks when you wish him to listen.

ترجمه: حوصله‌سربر کسی است که وقتی دوست داری به حرف‌هایت گوش دهد حرف می‌زند.

اگر جمله‌واره وصفی با یک قید موصولی شروع شود (when، where یا why) نمی‌توان آن قید را حذف کرد.

I don’t remember a time when there was no war.

ترجمه: زمانی را به خاطر ندارم که هیچ جنگی وجود نداشت.

درواقع ضمایر موصولی قابل حذف هستند ولی قیدهای موصولی این‌طور نیستند. به همین دلیل است که when در مثال بالا قابل حذف نیست.

نکات کلیدی

  • اگر جمله‌واره وصفی بدون تغییر معنی کلی جمله قابل حذف باشد، آن را در بین دو کاما بیاورید.
  • اگر مخاطب نوشته یا سخن شما آمریکایی‌ها هستند به جای which از ضمیر موصولی that استفاده کنید.
  • برای اشاره به افراد به جای that از who استفاده کنید زیرا تاثیر و تاکید آن بیشتر و در نتیجه درست‌تر است.

جمله‌واره وصفی در کاربرد روزمره

حالا به مثال‌های بیشتری از کاربرد جمله‌واره وصفی دقت کنید و ببینید که آیا می‌توانید ضروری یا غیرضروری بودن آن‌ها را تشخیص دهید یا نه. از خودتان بپرسید که آیا وجود این جمله‌واره‌ها برای تکمیل معنی جملات لازم است؟ آیا نشانه‌گذاری آن‌ها با کاما درست است؟

The dog that I brought home from the pound was soon soundly asleep.

ترجمه: سگی که از برکه به خانه آوردم تخت خوابیده بود.

The time will come when you feel sorry for the things you’ve done to us.

ترجمه: زمانی خواهد رسید که برای کارهایی که در حق ما کردی افسوس خواهی خورد.

The smart youth, whose parents are my neighbors, went to a prestigious university.

ترجمه: جوان باهوشی که والدینش همسایه من هستند به دانشگاه خوب و معتبری رفت.

The used car, which my uncle bought last week, broke down yesterday.

ترجمه: ماشین دست دومی که عمویم هفته پیش خرید دیروز خراب شد.

The reason that Rosy failed the test is that she didn’t study.

ترجمه: دلیل این که رزی در امتحان قبول نشد درس نخواندش بود.

امیوارم تشخیص داده باشید که مثال‌های سوم و چهارم جمله‌واره غیرضروری دارند.

جمله‌واره وصفی جزئیات ارائه می‌دهد

استفاده از جمله‌واره‌های وصفی در نوشته روش خوبی برای ارائه جزئیات بیشتر درمورد اسم‌ها و ضمایر است. این توضیحات اضافی نوشته شما را غنی‌تر می‌کنند و باعث می‌شوند منظور شما برای خواننده روشن و قابل درک باشد. اگر بتوانید ضمایر موصولی و جمله‌واره‌های ضروری و غیرضروری را تشخیص دهید، تشخیص جمله‌وره وصفی و نشانه‌گذاری صحیح آن بسیار آسان خواهد بود.

بعد از تمام این توضیحات درمورد جمله‌واره‌ها توصیه می‌کنم نگاهی هم به مقالات جمله‌واره‌های وابسته و مستقل بیندازید.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…