وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

فعل یا verb (v.) چیست؟

تعریف و معنی verb (v.) :

فعل کلمه‌ای است که معمولا بیانگر کاری است که شخص یا چیزی آن را انجام می‌دهد یا بیانگر چیزی است که اتفاق می‌افتد. کلمات زیر همگی مثال‌هایی از افعال انگلیسی هستند:

be, make, build, think, occur

ترجمه: اتفاق افتادن، فکر کردن، درست کردن، بودن

افعال به طور کلی در ساختار جمله ضروری هستند و می‌توانند برای نشان دادن ویژگی‌هایی مانند زمان، عدد و شخص صرف شوند. مثلا فعل remember “به یاد آوردن” برای زمان گذشته به شکل remembered و برای زمان حال سوم شخص مفرد به شکل remembers درمی‌آید.

در انگلیسی افعال گذرا یا ناگذر هستند. فعل یکی از نقش‌های دستوری اصلی جمله است.

برای اطلاعات مشابه به کلمات Auxiliary verb “فعل کمکی”، Copula “فعل ربطی”، Main Verb “فعل اصلی” Modal Verb “فعل کمکی معین” و Phrasal Verb “فعل مرکب” مراجعه کنید.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…