وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جمله واره یا clause چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی clause :

جمله واره یک واحد دستوری است که معمولا فعل یا گروه فعلی دارد و ممکن است خود یک جمله کامل باشد یا بخشی از یک جمله ی بزرگتر باشد. مثلا:

I like folk music

ترجمه: (من موسیقی محلی را دوست دارم)

این جمله از یک جمله واره تشکیل شده است در حالیکه جمله:

I like folk music but I’m not keen on jazz

ترجمه: (من موسیقی محلی را دوست دارم ولی برای موسیقی جاز اشتیاقی ندارم)

از دو جمله واره که با کلمه but (اما) به هم وصل شده‌اند تشکیل شده است.

جمله واره ها ( به ویژه جمله واره های وابسته) اغلب نقش مفعول مستقیم را می‌گیرند مثلا:

She admitted that she wasn’t keen on jazz

ترجمه: او اعتراف کرد که اشتیاقی برای موسیقی جاز نداشت

برای اطلاعات مشابه به کلمات:

  • main clause (جمله واره ی اصلی) ،
  • relative clause (جمله واره موصولی)،
  • none-finite clause (جمله واره ی نامحدود) و
  • that clause (جمله واره ی شروع شونده با that)

مراجعه کنید.

برای مطالعه بیشتر به مقاله clause: تعریف و انواع آن یه سر بزنید