وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جمله واره یا clause چیست؟

تعریف و معنی clause :

جمله واره یک واحد دستوری است که معمولا فعل یا گروه فعلی دارد و ممکن است خود یک جمله کامل باشد یا بخشی از یک جمله ی بزرگتر باشد. مثلا:

I like folk music

ترجمه: (من موسیقی محلی را دوست دارم)

این جمله از یک جمله واره تشکیل شده است در حالیکه جمله:

I like folk music but I’m not keen on jazz

ترجمه: (من موسیقی محلی را دوست دارم ولی برای موسیقی جاز اشتیاقی ندارم)

از دو جمله واره که با کلمه but (اما) به هم وصل شده‌اند تشکیل شده است.

جمله واره ها ( به ویژه جمله واره های وابسته) اغلب نقش مفعول مستقیم را می‌گیرند مثلا:

She admitted that she wasn’t keen on jazz

ترجمه: او اعتراف کرد که اشتیاقی برای موسیقی جاز نداشت

برای اطلاعات مشابه به کلمات:

  • main clause (جمله واره ی اصلی) ،
  • relative clause (جمله واره موصولی)،
  • none-finite clause (جمله واره ی نامحدود) و
  • that clause (جمله واره ی شروع شونده با that)

مراجعه کنید.

برای مطالعه بیشتر به مقاله clause: تعریف و انواع آن یه سر بزنیداز این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…