وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر نسبی یا Relative pronoun چیست؟

تعریف و معنی Relative pronoun :

ضمیر نسبی ضمیری است که در ابتدای یک جمله‌­واره­ توصیفی می­‌آید. این ضمایر that, which, who, whom و whose هستند.

زیر جمله‌­واره­‌های توصیفی خط کشیده شده‌­است.

  • That

اشاره به حیوانات، افراد و اشیا

The cat that stole the pie is back.

ترجمه: گربه‌­ای که پای را دزدید برگشته­‌است.

  • Which

اشاره به حیوانات و اشیا

My new dog, which I bought last year, loves beans.

ترجمه: سگ جدیدم، همانی که پارسال خریدم، عاشق لوبیاست.

  • Who

اشاره به افراد و بعضا حیوانات خانگی

The person who bought this car found a diamond under the seat.

ترجمه: مردی که این ماشین را خرید، یک الماس زیر صندلی آن پیدا کرد.

  • Whom

اشاره به افراد در حالت مفعول

Our lawyer, whom we employed for over a year, was great.

ترجمه: وکیل ما، همان کسی که بیش از یک سال است استخدام کرده‌­ایم، کارش عالی بود.

  • Whose

اشاره به مالکیت در اشخاص و حیوانات

The young girl whose cat scratched our sofa has offered to pay for repairing them.

ترجمه: دختر جوان، همان کسی که گربه‌­اش مبل ما را چنگ زد، پیشنهاد پرداخت پول تعمیر آن­ها را داده است.

تفاوت کاربرد who  و whom در این است که who  تنها زمانی استفاده می‌­شود که به فاعل جمله اشاره شود در غیراین صورت از whom  استفاده می­‌کنیم.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…