وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مصدر با to یا to-infinitive چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی to-infinitive :

به کلمه infinitive “مصدر” مراجعه کنید.