وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

خبری (صفت خبری) یا predicative چیست؟

تعریف و معنی predicative :

یک صفت خبری توسط کلمه seem “به نظر رسیدن”، be “بودن” و become “شدن” به موصوف خود مرتبط می‌شود. مثلا در جمله زیر warm “گرم” صفت خبری است:

The day was warm

ترجمه: روز گرمی بود.

صفات خبری در مقابل صفات توصیفی (Attributive Adjectives) قرار می‌گیرند که مستقیما اسم یا گروه اسمی را توصیف می‌کنند. مثلا warm در عبارت (a warm day) “یک روز گرم” صفت توصیفی است.

برای اطلاعات بیشتر به کلمات Complement “مکمل” و  Copular Verb  “فعل ربطی” مراجعه کنید.

اسم‌ها هم وقتی در نقش مکمل هستند خبری به شمار می‌روند. مثال:

She was president

ترجمه: او رئیس جمهور بود.

The people elected her president

ترجمه: مردم او را بعنوان رئیس جمهور انتخاب کردند.

ولی اسم در جمله زیر خبری محسوب نمی‌شود و صرفا فاعل جمله است:

The president arrived

ترجمه: رئیس جمهور رسید.

یا در جمله زیر اسم صرفا مفعول است و نه واژه خبری:

He visited the president

ترجمه: او رئیس جمهور را ملاقات کرد.

همچنین به Predicate “گزاره” مراجعه کنید.

انواع صفت در زبان انگلیسی ( ۱۳ نوع اصلی )

حداقل 13 نوع صفت وجود داره که از اونا استفاده می‌کنیم …از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…