وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مرجع ضمیر یا antecedent چیست؟

تعریف و معنی antecedent :

مرجع ضمیر کلمه یا گروه اسمی (noun phrase) است که ضمیر یا شکل‌های جانشین دیگر به آن اشاره می‌کند.

Michael took the children with him

ترجمه: مایکل بچه ها را با خودش برد

در این مثال Michaelمرجع ضمیر برای ضمیر him است.

ضمایر موصولی و کلمات موصولی به مراجع ضمیر پیش از خود اشاره می‌کنند:

vI went to get my coat, which I had left in the hall

ترجمه: رفتم کتم را بگیرم، همان که در تالار جا گذاشتم

در این جمله کلمه (which) ضمیر موصولی است و مرجع ضمیر آن (my coat) “کت من” است.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…