وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

گروه اسمی یا  noun phrase چیست؟

تعریف و معنی  noun phrase :

گروه اسمی گروهی از کلمات است که شامل یک اسم یا ضمیر همراه با هرنوع معرف آنها ( مثل صفت یا ضمیر اشاره، صفت، گروه های معرف پسین و …) می‌باشد. نقش گروه اسمی در جمله دقیقا مانند اسم است. در جملات زیر گروه کلماتی که زیرشان خط کشیده شده گروه اسمی هستند:

That’s the most popular summer sport

ترجمه: آن پرطرفدارترین ورزش تابستانی است.

The news of his death came as a great shock

ترجمه: خبر مرگش بعنوان شوکی بزرگ رسید.

Did you see anything interesting?

ترجمه: هیچ چیز جالب توجهی دیدی؟

با پسوندهای اسم ساز در انگلیسی آشنا شوید:

پسوندهای اسم ساز در انگلیسی ( لیست کامل و مثال)

دونستن این پسوندها کمک زیادی در یادگیری و حفظ کردن لغات …از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…