وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

گروه اسمی یا  noun phrase چیست؟

تعریف و معنی  noun phrase :

گروه اسمی گروهی از کلمات است که شامل یک اسم یا ضمیر همراه با هرنوع معرف آنها ( مثل صفت یا ضمیر اشاره، صفت، گروه های معرف پسین و …) می‌باشد. نقش گروه اسمی در جمله دقیقا مانند اسم است. در جملات زیر گروه کلماتی که زیرشان خط کشیده شده گروه اسمی هستند:

That’s the most popular summer sport

ترجمه: آن پرطرفدارترین ورزش تابستانی است.

The news of his death came as a great shock

ترجمه: خبر مرگش بعنوان شوکی بزرگ رسید.

Did you see anything interesting?

ترجمه: هیچ چیز جالب توجهی دیدی؟از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…