وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم یا noun (n.) چیست؟

تعریف و معنی noun (n.) :

اسم کلمه‌ای است که می‌تواند نقش فاعل یا مفعول یک فعل یا مفعول حرف اضافه را بگیرد و معمولا بیانگر یک شخص، مکان یا چیز است.

مثال‌هایی از اسم‌ها در انگلیسی:

tomato, happiness,manager,London

ترجمه: لندن، مدیر، شادی، گوجه فرنگی

اسم‌ها معمولا توسط معرف‌ها یا صفات تعریف می‌شوند و اغلب می‌توانند به شکل جمع استفاده شوند. گروه اسم‌ها یکی از نقش‌های دستوری زبان است.

همچنین به کلماتAgent noun “اسم عامل”، Collective noun“اسم جمعی” ،Common noun “اسم عام”، Count noun “اسم قابل شمارش”، Mass noun “اسم عام”، Proper noun“اسم خاص”، Verbal noun “اسم فعل” مراجعه کنید.از این واژه نامه:

مفرد

Singular

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز…

سوم شخص

Third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص

Special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…