وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم ذات یا concrete چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی concrete :

اسم ذات بیانگر یک شیء فیزیکی، مکان، شخص یا حیوان است ( اسم ذات در مقابل اسم انتزاعی قرار می گیرد که بیانگر شیء غیرمادی مثل اندیشه، کیفیت، چگونگی یا عمل است).