وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم فعل یا verbal noun چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی verbal noun :

اسم فعل کلمه‌ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می‌شود) که از فعل مشتق می‌شود ولی نقشی مشابه نقش اسم را در جمله می‌گیرد یعنی می‌تواند فاعل یا مفعول جمله باشد یا می‌تواند توسط یک صفت یا معرف دیگر معرفی و توصیف شود. مثلا در جمله زیر اسم فعل eating “خوردن” فاعل جمله است و توسط صفت noisy “باسروصدا” توصیف می‌شود:

noisy eating is impolite

ترجمه: با سروصدا خوردن بی ادبانه است.

اسم فعل بسیار شبیه اسم مصدر است ولی اسم مصدر (gerund) بعضی ویژگی‌های مشابه فعل دارد که اسم فعل فاقد آن‌ها است.