وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم فعل یا verbal noun چیست؟

تعریف و معنی verbal noun :

اسم فعل کلمه‌ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می‌شود) که از فعل مشتق می‌شود ولی نقشی مشابه نقش اسم را در جمله می‌گیرد یعنی می‌تواند فاعل یا مفعول جمله باشد یا می‌تواند توسط یک صفت یا معرف دیگر معرفی و توصیف شود. مثلا در جمله زیر اسم فعل eating “خوردن” فاعل جمله است و توسط صفت noisy “باسروصدا” توصیف می‌شود:

noisy eating is impolite

ترجمه: با سروصدا خوردن بی ادبانه است.

اسم فعل بسیار شبیه اسم مصدر است ولی اسم مصدر (gerund) بعضی ویژگی‌های مشابه فعل دارد که اسم فعل فاقد آن‌ها است.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…