وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم فعل یا verbal noun چیست؟

تعریف و معنی verbal noun :

اسم فعل کلمه‌ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می‌شود) که از فعل مشتق می‌شود ولی نقشی مشابه نقش اسم را در جمله می‌گیرد یعنی می‌تواند فاعل یا مفعول جمله باشد یا می‌تواند توسط یک صفت یا معرف دیگر معرفی و توصیف شود. مثلا در جمله زیر اسم فعل eating “خوردن” فاعل جمله است و توسط صفت noisy “باسروصدا” توصیف می‌شود:

noisy eating is impolite

ترجمه: با سروصدا خوردن بی ادبانه است.

اسم فعل بسیار شبیه اسم مصدر است ولی اسم مصدر (gerund) بعضی ویژگی‌های مشابه فعل دارد که اسم فعل فاقد آن‌ها است.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…