وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم عام یا common noun چیست؟

تعریف و معنی common noun :

اسم عام اسمی است که نام شخص یا مکانی خاص و … نیست و در عوض به گروهی از مردم، حیوانات، مکان ها، اشیا و … یا هر مثالی از آن گروه و یا به مفهوم و تعریفی انتزاعی اشاره می‌کند. مثال‌هایی از اسم‌های عام در انگلیسی عبارت اند از:

man ، giraffe، countryside ، mountain ، automobile، time ، beauty و sadness

ترجمه: مرد،زرافه، منطقه روستایی، کوه، اتومبیل، زمان، زیبایی و غم.

اسم عام را با

  • proper noun اسم خاص
  • proper name نام خاص

مقایسه کنید.از این واژه نامه:

فاعل یا subject

فاعل یک جمله یا جمله‌واره بخشی از آن است که: جمله یا…

حالت ملکی بی نشانه یا unmarked genitive

در انگلیسی حالت ملکی بی نشانه، استفاده از حالت ملکی بدون استفاده…

فاعلی یا subjective

وقتی یک کلمه نقش فاعلی یک جمله یا جمله‌واره را می‌گیرد، در…