وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم عام یا common noun چیست؟

تعریف و معنی common noun :

اسم عام اسمی است که نام شخص یا مکانی خاص و … نیست و در عوض به گروهی از مردم، حیوانات، مکان ها، اشیا و … یا هر مثالی از آن گروه و یا به مفهوم و تعریفی انتزاعی اشاره می‌کند. مثال‌هایی از اسم‌های عام در انگلیسی عبارت اند از:

man ، giraffe، countryside ، mountain ، automobile، time ، beauty و sadness

ترجمه: مرد،زرافه، منطقه روستایی، کوه، اتومبیل، زمان، زیبایی و غم.

اسم عام را با

  • proper noun اسم خاص
  • proper name نام خاص

مقایسه کنید.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…