وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم عام یا common noun چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی common noun :

اسم عام اسمی است که نام شخص یا مکانی خاص و … نیست و در عوض به گروهی از مردم، حیوانات، مکان ها، اشیا و … یا هر مثالی از آن گروه و یا به مفهوم و تعریفی انتزاعی اشاره می‌کند. مثال‌هایی از اسم‌های عام در انگلیسی عبارت اند از:

man ، giraffe، countryside ، mountain ، automobile، time ، beauty و sadness

ترجمه: مرد،زرافه، منطقه روستایی، کوه، اتومبیل، زمان، زیبایی و غم.

اسم عام را با

  • proper noun اسم خاص
  • proper name نام خاص

مقایسه کنید.