وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مفعول مستقیم یا direct object چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی direct object :

به کلمه ی object “مفعول” مراجعه کنید.