وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

فاعل یا subject چیست؟

تعریف و معنی subject :

فاعل یک جمله یا جمله‌واره بخشی از آن است که:

  • جمله یا جمله‌واره درباره آن است.
  • اغلب شخص یا چیزی است که عمل بیان شده توسط فعل را انجام می‌دهد.
  • معمولا قبل از فعل می‌آید.
  • از لحاظ دستوری با فعل مطابقت دارد.

فاعل معمولا اسم، گروه اسمی یا ضمیر است. در هر یک از مثال‌های زیر، زیر فاعل خط کشیده شده است:

All the guests were happy

ترجمه: همه مهمان‌ها خوشحال بودند.

A few months ago, Susan was given an award.

ترجمه: چند ماه پیش به سوزان یک جایزه داده شد.

It is raining.

ترجمه: باران می‌بارد.از این واژه نامه:

زمان

Tense

زمان انجام یا رخ دادن عمل فعل نسبت به زمان ادای سخن…

ساده

Simple

به یک کلمه، عبارت، جمله یا ساخت دستوری در صورتی ساده گفته…

جمله ‌واره شروع شونده با that

That-clause

این جمله ‌واره‌ها، جمله واره‌های وابسته‌ای هستند که با that “که” شروع…