وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

فاعل یا subject چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی subject :

فاعل یک جمله یا جمله‌واره بخشی از آن است که:

  • جمله یا جمله‌واره درباره آن است.
  • اغلب شخص یا چیزی است که عمل بیان شده توسط فعل را انجام می‌دهد.
  • معمولا قبل از فعل می‌آید.
  • از لحاظ دستوری با فعل مطابقت دارد.

فاعل معمولا اسم، گروه اسمی یا ضمیر است. در هر یک از مثال‌های زیر، زیر فاعل خط کشیده شده است:

All the guests were happy

ترجمه: همه مهمان‌ها خوشحال بودند.

A few months ago, Susan was given an award.

ترجمه: چند ماه پیش به سوزان یک جایزه داده شد.

It is raining.

ترجمه: باران می‌بارد.