وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

صفت مستقیم یا attributive چیست؟

تعریف و معنی attributive :

یک صفت مستقیم، به طور مستقیم اسم یا گروه اسمی را توصیف می‌کند و معمولا پیش از اسم می‌آید مثل:

a warm day

ترجمه: یک روز گرم

یا گاهی بعد از اسم و گروه اسمی و به صورت توصیف کننده پسین می آید مثل:

the astronomer royal

ترجمه: ستاره شناس سلطنتی.

صفات مستقیم در مقابل صفات غیر مستقیم یا predicativeقرار می‌گیرند که معمولا توسط یک فعل به اسم یا گروه اسمی وصل می شوند. مثلا:

The day was warm

ترجمه: آن روز گرم بود

مثالی از دیکشنری اکسفورد:

Poor (بیچاره) :صفتی است که حس ترحم و دلسوزی را برمی‌انگیزد. در جملاتی مثل :

He looked dreadfully weak still, poor fellow!

ترجمه: [eg dir="ltr"] او هنوز هم به طرز وحشتناکی ضعیف به نظر می رسید، پسرک بیچاره!

poor یک صفت مستقیم است چون poor وقتی با معنی بیچاره به کار می‌رود هیچوقت به صورت صفت غیرمستقیم استفاده نمی شود و اگر بگوییم:

(That fellow was poor) معنی poor عوض شده و معنی “فقیر” می‌دهد. اسم یا گروه اسمی که اسم یا گروه اسمی دیگری را توصیف می‌کند هم می‌تواند صفت مستقیم به حساب بیاید.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…