P J

افعال باقاعده و بیقاعده در انگلیسی [ لیست کامل ]

14 آبان 1400

|

با افعال بی‌‌قاعده و افعال باقاعده آشنا بشیم و بعد یاد بگیریم که چه‌‌طور اونارو به خاطر بسپاریم.

پسوندهای فعل ساز در انگلیسی (لیست کامل و مثال)

2 شهریور 1400

|

با اضافه کردن پسوند به اسم‌‌ها و صفات اون‌‌ها رو تبدیل به فعل کنیم

فعل در زبان انگلیسی

مقالات و آرتیکل های موجود در دیکشنری ها