وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

افعال مرکب یا Compound Verbs چیست؟

تعریف و معنی Compound Verbs :

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل شده باشد.

نمونه‌‌هایی از افعال مرکب

افعال مرکب به یکی از سه شکل زیر ظاهر می‌شوند.

(شکل اول) یک فعل عبارتی یا phrasal verb (یک نوع فعل مرکب)

فعل عبارتی (phrasal verb)، فعل چند کلمه‌ای است که از فعل اصلی و حداقل یک حرف اضافه  تشکیل شده ‌است که معنی کل عبارت از معنی فعل اصلی متفاوت است.

break up

ترجمه: جدا کردن، تفکیک کردن

break away

ترجمه: جدا شدن، از هم گسیختن

take away

ترجمه: حذف کردن

take out

ترجمه: بیرون آوردن، حذف کردن

(شکل دوم) یک فعل با افعال کمکی (یک نوع فعل مرکب)

فعل کمکی با یک فعل اصلی برای کمک به بیان زمان، حالت یا وجه فعل اصلی استفاده می‌شود. افعال کمکی اصلی عبارتند از

“to be”، “to have” و “to do”.

was running

ترجمه: در حال دویدن بود

have taken

ترجمه: گرفته‌اند.

do try

ترجمه: تلاش کن.

افعال کمکی همچنین شامل افعال مدال مانند “may” و “might” به معنی احتمال، “can” , “could”و”will”, “would”  به معنی توانستن، “must “و “have to ” به معنی اجبار، “should”و”shall” به معنی توصیه و پیشنهاد، هستند.

could win

ترجمه: می‌تواند برنده شود.

might agree

ترجمه: ممکن است موافقت کند.

Shall attend

ترجمه: حضور خواهد داشت.

(شکل سوم) یک فعل مرکب تک کلمه‌ای (نوعی فعل مرکب)

to flyby

ترجمه: پرواز کردن

to water-proof

ترجمه: ضدآب کردن

to babysit

ترجمه: پرستاری کردن(نگهداری و مراقبت از بچه)

مثال‌هایی از افعال مرکب در جملات

در اینجا چند نمونه از افعال مرکب استفاده شده در جملات آورده شده‌است.

شکل 1) افعال عبارتی

I believe in equality for everyone, except reporters and photographers. (Politician Mahatma Gandhi)

ترجمه: من به برابری برای همه معتقدم، به جز خبرنگاران وعکاسان. (سیاستمدار مهاتما گاندی)

Take the miseries away, and you take away some folks’ reason for living. (Author Toni Cade Bambara)

ترجمه:  بدبختی‌ها را کنار بگذارید تا چند دلیل ساده برای زندگی کردن پیدا کنید. (نویسنده Toni Cade Bambara)

در افعال عبارتی، کلمه استفاده شده با فعل اصلی معمولاً به‌‌عنوان یک حرف اضافه یا یک جزء در نظر گرفته می‌شود. اگراین کلمه دارای عبارت اضافی باشد، به عنوان حرف اضافه طبقه‌بندی می‌شود.

I will think about the problem.

ترجمه: در مورد مشکل فکر خواهم کرد.

در این مثال، “about the problem” یک عبارت حرف اضافه‌‌ای یا همان عبارت قیدی است، بنابراین “about” یک حرف اضافه است.

I will stand in tomorrow.

ترجمه: من فردا به‌‌عنوان جایگزین ایفای نقش خواهم کرد.

هیچ عبارت حرف اضافه‌ای وجود ندارد، بنابراین “in” به عنوان یک جزء مستقل طبقه بندی می‌شود.

(شکل 2) افعال با فعل‌های کمکی

It has been said that man is a rational animal. All my life I have been searching for evidence which could support this. (Philosopher Bertrand Russell)

ترجمه: گفته شده‌است که انسان یک حیوان منطقی است. در تمام عمرم به دنبال شواهدی بودم که بتواند این را تأیید کند. (برتراند راسل، فیلسوف)

If you can make it as a children’s party fairy, you can make it anywhere. (Actress Sarah Snook)

ترجمه: اگر می‌توانید آن را بعنوان یک پری مهمانی کودک بسازید، می‌توانید آن را در هرکجا درست کنید. (بازیگر زن سارا اسنوک)

به یاد داشته باشید که افعال کمکی شامل افعال کمکی modal نیز می‌شوند، به‌‌عنوان مثال، “can”، “could”، “may”.

(شکل 3) افعال تک کلمه‌‌ای

Knowledge-based apprenticeships kick start careers. (Entrepreneur Peter Jones)

ترجمه: این کارآموزی دانش بنیان است که مشاغل را آغاز می‌کند. (کارآفرین پیتر جونز)

We need to idiot-proof this program against some very talented idiots.

ترجمه: ما باید این برنامه را در برابر برخی احمق‌های بسیار با استعداد، همان‌‌قدر احمقانه اثبات کنیم.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…