وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

گروه قیدی یا prepositional phrase چیست؟

تعریف و معنی prepositional phrase :

گروه قیدی گروهی از کلمات است که شامل یک حرف اضافه و مفعول آن است (این مفعول می‌تواند اسم، گروه اسمی یا ضمیر باشد). مثال:

under the chair

ترجمه: زیر صندلی

on saturday

ترجمه: در روز شنبه

throughout the entire session

ترجمه: در تمام طول جلسه

beside me

ترجمه: کنار مناز این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…