وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

گروه قیدی یا prepositional phrase چیست؟

تعریف و معنی prepositional phrase :

گروه قیدی گروهی از کلمات است که شامل یک حرف اضافه و مفعول آن است (این مفعول می‌تواند اسم، گروه اسمی یا ضمیر باشد). مثال:

under the chair

ترجمه: زیر صندلی

on saturday

ترجمه: در روز شنبه

throughout the entire session

ترجمه: در تمام طول جلسه

beside me

ترجمه: کنار مناز این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…