وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

گروه قیدی یا prepositional phrase چیست؟

تعریف و معنی prepositional phrase :

گروه قیدی گروهی از کلمات است که شامل یک حرف اضافه و مفعول آن است (این مفعول می‌تواند اسم، گروه اسمی یا ضمیر باشد). مثال:

under the chair

ترجمه: زیر صندلی

on saturday

ترجمه: در روز شنبه

throughout the entire session

ترجمه: در تمام طول جلسه

beside me

ترجمه: کنار مناز این واژه نامه:

سوم شخص یا third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص یا special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…

مصدر با to یا to-infinitive

به کلمه infinitive “مصدر” مراجعه کنید.