وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

گذرا یا transitive چیست؟

تعریف و معنی transitive :

یک فعل زمانی گذرا است که مفعول مستقیم بگیرد و این مفعول مستقیم می‌تواند اسم، ضمیر، عبارت یا جمله ‌واره‌ای باشد که معمولا به شخص یا چیزی اشاره می‌کند که تحت تاثیر عمل فعل قرار دارد. اگر فعلی مفعول مستقیم نگیرد ناگذر (intransitive) نامیده می‌شود.از این واژه نامه:

زمان

Tense

زمان انجام یا رخ دادن عمل فعل نسبت به زمان ادای سخن…

ساده

Simple

به یک کلمه، عبارت، جمله یا ساخت دستوری در صورتی ساده گفته…

جمله ‌واره شروع شونده با that

That-clause

این جمله ‌واره‌ها، جمله واره‌های وابسته‌ای هستند که با that “که” شروع…