وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

فعل لازم یا Intransitive چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی Intransitive :

اگر فعلی مفعول مستقیم نگیرد به آن فعل لازم می‌گویند. فعل لازم می‌تواند تنها استفاده شود یا یک مکمل (مثل گروه قیدی،قید یا صفت) بگیرد. اگر فعل مفعول مستقییم بگیرد به آن Transitive (متعدی) می‌گویند.