وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

کمکی وجهی یا modal verb چیست؟

تعریف و معنی modal verb :

Modal verb “فعل وجهی”

Modal auxiliary verb” فعل کمکی وجهی”

modal auxiliary “کمکی وجهی”

فعل‌های وجهی یا modal نوعی فعل کمکی هستند که برای بیان مفاهیمی مثل ضرورت، احتمال و اجبار به‌کار‌می‌روند.

فعل‌های وجهی اصلی در انگلیسی :

can/could ,may/might, ,must,shall/should,will/would هستند.

فعل‌های دیگر مثل ought to و need در بعضی ویژگی‌ها با فعل‌های وجهی مشترکند.

به modal verb  ” فعل وجهی”  گاهی با نام‌های  modal auxiliary verb “فعل وجهی کمکی” modal auxiliary ” کمکی وجهی” هم اشاره می‌شود.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…