وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

کمکی وجهی یا modal verb چیست؟

تعریف و معنی modal verb :

Modal verb “فعل وجهی”

Modal auxiliary verb” فعل کمکی وجهی”

modal auxiliary “کمکی وجهی”

فعل‌های وجهی یا modal نوعی فعل کمکی هستند که برای بیان مفاهیمی مثل ضرورت، احتمال و اجبار به‌کار‌می‌روند.

فعل‌های وجهی اصلی در انگلیسی :

can/could ,may/might, ,must,shall/should,will/would هستند.

فعل‌های دیگر مثل ought to و need در بعضی ویژگی‌ها با فعل‌های وجهی مشترکند.

به modal verb  ” فعل وجهی”  گاهی با نام‌های  modal auxiliary verb “فعل وجهی کمکی” modal auxiliary ” کمکی وجهی” هم اشاره می‌شود.از این واژه نامه:

پسوند یا suffix

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود…

نوع صفر یا zero

نوع صفر بیانگر غیبت یک ویژگی دستوری در حالت‌هایی است که معمولا…

قید جمله| ساخت قیدی جمله یا sentence adverb |sentence adverbial

قید جمله قیدی است که نسبت به انواع دیگر قید، از اجزای…