وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

کمکی وجهی یا modal verb چیست؟

تعریف و معنی modal verb :

Modal verb “فعل وجهی”

Modal auxiliary verb” فعل کمکی وجهی”

modal auxiliary “کمکی وجهی”

فعل‌های وجهی یا modal نوعی فعل کمکی هستند که برای بیان مفاهیمی مثل ضرورت، احتمال و اجبار به‌کار‌می‌روند.

فعل‌های وجهی اصلی در انگلیسی :

can/could ,may/might, ,must,shall/should,will/would هستند.

فعل‌های دیگر مثل ought to و need در بعضی ویژگی‌ها با فعل‌های وجهی مشترکند.

به modal verb  ” فعل وجهی”  گاهی با نام‌های  modal auxiliary verb “فعل وجهی کمکی” modal auxiliary ” کمکی وجهی” هم اشاره می‌شود.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…