وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ادات سخن یا part of speech چیست؟

تعریف و معنی part of speech :

ادات سخن یا اجزای کلام مقوله‌ای است که لغات بر اساس نقش‌های مشابهی که می‌گیرند در آن ساختار قرار می‌گیرند. هشت ادات سخن اصلی که در دیکشنری اکسفورد استفاده شده است عبارت اند از:از این واژه نامه:

ساده

Simple

به یک کلمه، عبارت، جمله یا ساخت دستوری در صورتی ساده گفته…

جمله ‌واره شروع شونده با that

That-clause

این جمله ‌واره‌ها، جمله واره‌های وابسته‌ای هستند که با that “که” شروع…

مفرد

Singular

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز…