وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

عطف یا conjunction (conj.) چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی conjunction (conj.) :

عطف کلمه ای است که برای وصل کردن کلمات، گروه‌های اسمی، جمله واره ها و جمله ها به کار می‌رود:

(but)”اما”،(and)”و”، (or)”یا”، (if)”اگر”، (when)”وقتی که”، (although)”اگرچه”، (because)”چون”و (unless) “مگر اینکه” همگی کلمات عطف معمول در انگلیسی هستند.

بعضی عطف‌ها از بیش از یک کلمه تشکیل شده‌اند مثل as soon as” به محض اینکه”. به این عطف‌ها عطف مرکب می‌گویند.

گروه عطف در دستور زبان یکی از نقش‌های دستوری جمله است.