وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

عطف یا conjunction (conj.) چیست؟

تعریف و معنی conjunction (conj.) :

عطف کلمه ای است که برای وصل کردن کلمات، گروه‌های اسمی، جمله واره ها و جمله ها به کار می‌رود:

(but)”اما”،(and)”و”، (or)”یا”، (if)”اگر”، (when)”وقتی که”، (although)”اگرچه”، (because)”چون”و (unless) “مگر اینکه” همگی کلمات عطف معمول در انگلیسی هستند.

بعضی عطف‌ها از بیش از یک کلمه تشکیل شده‌اند مثل as soon as” به محض اینکه”. به این عطف‌ها عطف مرکب می‌گویند.

گروه عطف در دستور زبان یکی از نقش‌های دستوری جمله است.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…