وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

عطف یا conjunction (conj.) چیست؟

تعریف و معنی conjunction (conj.) :

عطف کلمه ای است که برای وصل کردن کلمات، گروه‌های اسمی، جمله واره ها و جمله ها به کار می‌رود:

(but)”اما”،(and)”و”، (or)”یا”، (if)”اگر”، (when)”وقتی که”، (although)”اگرچه”، (because)”چون”و (unless) “مگر اینکه” همگی کلمات عطف معمول در انگلیسی هستند.

بعضی عطف‌ها از بیش از یک کلمه تشکیل شده‌اند مثل as soon as” به محض اینکه”. به این عطف‌ها عطف مرکب می‌گویند.

گروه عطف در دستور زبان یکی از نقش‌های دستوری جمله است.از این واژه نامه:

ضمیر مفعولی

Object pronoun

ضمیر مفعولی فاعل جمله نیست بلکه مفعولی است که معمولا به نوعی…

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…