وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

شبه فعل یا Verbal چیست؟

تعریف و معنی Verbal :

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه فعل” گفته می‌شود؛ اسم، صفت و یا قیدهایی هستند که از ریشه و مصدر یک فعل گرفته می‌شوند اما در نقش فعل عمل نمی‌کنند.

در انگلیسی ۳ نوع verbal وجود دارند:

  • وجه وصفی ( حال و گذشته)
  • اسم مصدر
  • مصدر

Verbal از نوع وجه وصفی

وجه وصفی گونه‌ای از یک فعل است که به عنوان یک صفت عمل می‌کند.

دو نوع وجه وصفی وجود دارد: وجه وصفی حال (با اضافه کردن “ing” به اخر فعل ایجاد می‌شود) و وجه وصفی گذشته که (معمولاً در آن “-ed”، “-d”، “-t”، “-en” یا “-n” به اخر فعل اضافه می‌شوند.)

در اینجا برخی از وجه‌های وصفی که به‌عنوان صفت عمل می‌کنند آورده شده‌ است:

فعل:

  • پختن ( to bake)
  • پرینت کردن (to print)

وجه وصفی حال:

  • نان در حال پخت(the baking bread)
  • مدرک در حال پرینت (the printing document)

وجه وصفی گذشته:

  • نان پخته شده (the baked bread)
  • مدرک پرینت شده (the printed document)

در اینجا مثال‌های بیشتری آورده شده ‌است:

وجه وصفی حال:

The crying baby drew a long breath.

ترجمه: بچه گریان(در حال گریه) نفس طولانی‌ای کشید.

She was trapped inside the burning house.

ترجمه: او در داخل یک خانه‌ در حال سوختن به دام افتاد.

وجه وصفی گذشته:

Food is an important part of a balanced diet. (Author Fran Lebowitz)

ترجمه: غذا بخش مهمی از رژیم متعادل است. (نویسنده فران لبوویتز)

وجه وصفی حال غالبا می‌تواند درون عبارت‌های وصفی و در نقش صفت ظاهر شود. در مثال‌های زیر تمامی وجه‌های وصفی به صورت برجسته و عبارات وصفی با خطی که زیرشان کشیده شده مشخص شده‌اند:

My mother is next to the lady wearing a blue hat.

ترجمه: مادر من در کنار زنی که کلاه آبی برسر دارد است.

My boss spends two hours a day travellingto work.

ترجمه: رئیس من روزی دو ساعت را برای رفتن به سرکار صرف می‌کند.

Baked in the oven for over six hours, the roast looked ruined.

ترجمه: به نظر می‌رسید که کباب بعد از شش ساعت پخته شدن در فر، خراب شده‌است.

این مثال دارای دو وجه وصفی گذشته است. اولین عبارت یک وجه وصفی است که “کباب” را توصیف می‌کند. مورد دوم کباب را به عنوان مکمل فاعلی توصیف می‌کند. )

Verbal از نوع اسم مصدر

Gerundها (اسم مصدر) بیشتر شبیه بن مضارع فعل هستند (یعنی مانند فعل مضارع به “-ing” ختم می‌شوند)، اما gerund یک اسم است، نه یک صفت یا فعل. در اینجا چند نمونه از gerunds (بصورت برجسته) آورده شده است:

You don’t stop laughing because you grow old. You grow old because you stop laughing. (Comedian Michael Pritchard)

ترجمه: شما خندیدن را به خاطر کهولت سن و پیرشدن متوقف نمی‌کنید بلکه شما پیر می‌شوید زیرا دیگر نمی‌خندید. (کمدین مایکل پریچارد)

Discovery consists of seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought. (Biochemist Albert Szent-Gyorgyi)

ترجمه: اکتشاف عبارت است از دیدن آنچه همه دیده‌اند و اندیشیدن به آنچه هیچکس فکر نکرده است. (بیوشیمیست آلبرت سانت گیورگی)

I have never taken any exercise except sleeping and resting. (Author Mark Twain)

ترجمه: من تا به‌‌حال هیچ ورزش خاصی جز خواب و استراحت نکرده‌ام. (نویسنده مارک تواین)

یک gerund اغلب در یک عبارت gerund ظاهر می‌شود. یک عبارت gerund از یک gerund، فاعل آن و همه توصیف کننده‌ها تشکیل شده‌است. به مثال‌‌های زیر دقت کنید (gerundها با حروف برجسته وعبارات gerund با زیرخط مشخص شده‌اند):

Singing the words out loud helped him with his stammer.

ترجمه: خواندن کلمات با صدای بلند به او در کنترل لکنت زبان کمک کرد.

I started by photographing birds in my garden.

ترجمه: من با عکاسی از پرندگان در باغچه خودم شروع کردم.

Verbal از نوع مصدر

مصدر حالتی از فعل است (اغلب قبل از آن “to” می‌‌آید، به‌‌عنوان مثال، “to dance”(رقصیدن)، “to sing”(آواز خواندن) که می‌تواند به عنوان یک اسم، یک صفت یا یک قید عمل کند.

مصدر در نقش اسم:

To win was everything.

ترجمه: بردن همه چیز بود.

در این نمونه (بردن) در نقش فاعل فعل was استفاده شده است.

مثال بالا را با این مثال مقایسه کنید:

Winning was everything.

ترجمه:  این مثال نشان می‌دهد که در جمله اول (win) در نقش فاعل عمل می‌کند.

To be on time was very important in that culture.

ترجمه: وقت شناس بودن در آن فرهنگ، خیلی مهم بود.

مصدر در نقش صفت:

It is an appropriate saving to propose.

ترجمه: پیشنهاد پس اندازی مناسبی است.

مصدر برای توصیف پیشنهاد استفاده شده است و این نشان می‌دهد که به عنوان صفت عمل می‌کند.

جمله بالا را با این مثال مقایسه کنید:

It is an appropriate saving that he proposed.

ترجمه: پس‌‌انداز مناسبی است که او پیشنهاد کرد.

عبارت “that he proposed” یک عبارت وصفی است و این ثابت می‌کند که در مثال اول “to propose” در نقش صفت استفاده شده ‌است.

Sarah’s eagerness to learn was very evident.

ترجمه: شوق یادگیری سارا خیلی مشهود و آشکار بود.

مصدر در نقش قید:

The bus driver sounded his horn to warn the walkers.

ترجمه: راننده اتوبوس بوقش را به صدا درآورد تا به عابران پیاده هشدار بدهد.

مصدر برای توصیف فعل ” به صدا درآوردن ” استفاده شده و نقش قید را دارد.

با مثال زیر مقایسه کنید:

The bus driver sounded his horn so he could warn the walkers

ترجمه: . راننده اتوبوس بوقش را به صدا درآورد تا بتواند به عابران پیاده هشدار بدهد.

در این نمونه عبارت ( تا بتواند به عابران هشدار دهد. ) یک عبارت قیدی است و نشان می‌‌دهد که درمثال اول مصدر نقش قید در جمله را دارد.

یک مصدر غالباً در یک عبارت مصدری ظاهر می‌شود. یک عبارت مصدری شامل مصدر و هر گونه توصیف کننده است. به‌‌عنوان مثال (مصدر با حروف برجسته مشخص شده است: )

She needed to find a lot of money quickly.

ترجمه: او باید به سرعت پول زیادی پیدا می‌کرد.

(عبارت مصدری بعنوان اسم استفاده شده است. )

I showed her the best way to make a chocolate pudding.

ترجمه: من بهترین روش تهیه پودینگ شکلاتی را به او نشان دادم.

(عبارت مصدری در تقش صفت استفاده شده‌است. )

He set the camera to film whatever was eating his chickens.

ترجمه: او دوربین را تنظیم کرد تا از هر چیزی که جوجه‌هایش را می‌خورد فیلم بگیرد.

(عبارت مصدری به‌‌عنوان قید استفاده شده‌است. )

نکات اضافی در مورد ‌‌verbalها (شبه فعل‌‌ها)

در ابتدا گفتیم که منسوب به فعل‌ها به عنوان فعل عمل نمی‌کنند. این امر لزوما صحیح نیست زیرا از بن مضارع برای تشکیل زمان فعل استفاده می‌‌شود. به طور دقیق‌تر، از بن مضارع (وجه وصفی حال) فعل برای شکل گیری زمان‌‌های ادامه دار (یا استمراری) و از وجه وصفی گذشته (بن ماضی) برای تشکیل زمان‌‌های کامل استفاده می‌شود.

با این حال، verbalها نمی‌‌توانند به تنهایی به‌‌عنوان فعل عمل کنند. آن‌‌ها به کمک افعال معین “to be” یا “to have” نیاز دارند. مثلا:

He is eating his dinner.

ترجمه: او در حال خوردن ناهارش است.

(بن مضارع “eating” بخشی از عبارت فعلی”is eating” است. عبارت فعلی بعنوان یک فعل عمل می‌کند، اماverbal  (یعنی “eating”) نمی‌‌تواند این کار را به تنهایی انجام دهد و به کمک “is” نیاز دارد (یعنی فعل “to be”). این نمونه‌‌ای از زمان حال استمراری است.

He has eaten his lunch.

ترجمه: او شام خود را خورده است.

(بن ماضی “eaten” بخشی ازعبارت فعلی “has eaten” است. عبارت فعلی به‌‌عنوان یک فعل عمل می‌‌کند، اما verbal (یعنی “eaten”) نمی‌تواند به تنهایی این کار را انجام دهد و به کمک “to have” نیاز دارد (یعنی فعل “has”). این نمونه‌‌ای از زمان حال کامل است. )از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…