وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر شخصی یا personal pronoun چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی personal pronoun :

ضمیر شخصی ضمیری است که یکی از سه شخص دستوری را بیان می‌کند. ضمایر شخصی در انگلیسی استاندارد مدرن:

I, me, we, us ( برای اول شخص اشاره کننده به متکلم(ها) و نویسنده(ها) )،

you ( برای دوم شخص و اشاره کننده به مخاطب (ها) )

و he, him, she, her, it, they, them ( برای سوم شخص و اشاره کننده به شخص/ اشخاص ثالث)

Reflexive Pronoun “ضمایر مرجوعی به فاعل” ( myself, yourself و … ) ، Possessive pronouns “ضمایر ملکی” ( mine, yours و…) و Possessive adjectives “صفات ملکی” ( my, your و… ) هم مقوله‌های مرتبط با ضمیر شخصی هستند.