وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مفعول حرف اضافه یا prepositional object چیست؟

تعریف و معنی prepositional object :

متمم یا مفعول حرف اضافه اسم یا ضمیری است که تابع حرف اضافه است. متمم معمولا و نه همیشه درست بعد از حرف اضافه می‌‌آید.

مثال‌‌های ساده از متمم یا مفعول حرف اضافه در انگلیسی

در مثال‌‌هایی که در ادامه می‌‌بینید، زیر متمم‌‌ها خط کشیده شده و حروف اضافه با فونت پررنگ نوشته شده‌‌اند:

in darkness

ترجمه: در تاریکی

without difficulty

ترجمه:  بدون سختی

to them, to you

ترجمه:   به آن‌‌ها، به شما

by whom?

ترجمه:  توسط چه کسی؟ (یادتان نرود که مفعول حرف اضافه می‌‌‌‌تواند ضمیر هم باشد. )

مثال‌‌های واقعی و روزمره از کاربرد متمم‌‌ها

در زیر مثال‌‌های بیشتری از متمم یا مفعول حرف اضافه در انگلیسی می‌‌بینید:

This is one small step for a man, one giant leap for mankind.

ترجمه: این یک قدم کوچک برای انسان و یک جهش عظیم برای نوع بشر است.

کلمه a قبل از man یک modifier یا معرف است. متمم‌‌ها معمولا به همراه معرف‌‌ها، قبل یا بعد از آن‌‌ها می‌‌آیند.

The ants get in your house when there is sugar.

ترجمه:  زمانی که شکر داشته باشید، مورچه‌‌ها وارد خانه می‌‌شوند.

کلمه your یک معرف است.

Inside every cynical person, there is a disappointed idealist.

ترجمه:  درون هر آدم عیب‌‌جویی یک کمال‌‌گرای ناکام نهفته است.

کلمه cynical یا عیب‌‌جو و کلمه every هردو معرف هستند.

Are those donuts on the table for me?

ترجمه:   آن دونات‌‌های روی میز برای من هستند؟

کلمه the قبل از table معرف است.

یادتان باشد که مفعول حرف اضافه یا متمم، هسته (اسم یا ضمیر اصلی) یک عبارت اسمی یا جمله‌‌واره اسمی است.

Half our life is spent trying to find something to do with the time we have rushed through life trying to save.

ترجمه:  نیمی از زندگیمان صرف پیدا کردن این شد که با زمانی از زندگی که صرف عجله برای پس‌‌انداز کرده‌‌ایم، چه کنیم.

در مثال بالا، حرف اضافه به جمله‌‌واره اسمی the time we have rushed through life trying to save مرتبط است. متمم حرف اضافه the time است که هسته جمله‌‌واره اسمی است. کلمه the معرف است. همچنین جمله‌‌واره we have rushed through life trying to save هم یک معرف و عبارت وصفی است.

عبارات و جمله‌‌واره‌‌های اسمی بعد از متمم

همان‌‌طور که کمی پیش تر دیدیم گاهی متمم حرف اضافه در یک عبارت یا جمله‌‌واره اسمی ادغام می‌‌شود. بیایید مثال‌‌های بیشتری از این نوع را ببینیم:

I have such a strong belief in women’s ability to sustain each other.

ترجمه:  من قویا به قدرت زنان در حمایت از یکدیگر ایمان دارم.

متمم این جمله کلمه ability است. این اسم همچنین هسته جمله‌‌واره اسمی women’s ability to sustain each other است.

شایان ذکر است که تمام اجزاء جمله بالا (حرف اضافه “پررنگ شده”، متمم آن “زیرش خط کشیده شده” و تمام معرف‌‌های آن) در کنارهم prepositional phrase یا عبارت قیدی نامیده می‌‌شوند.

Inside every cynical person, there is a disappointed idealist.   

ترجمه: درون هر آدم عیب‌‌جویی یک کمال‌‌گرای ناکام نهفته است.

در مثال بالا بخش inside every cynical person یک عبارت قیدی است که از یک حرف اضافه “inside”، یک متمم “person” و معرف‌‌های person (every و cynical) تشکیل شده است.

بیایید به یک مثال دیگر هم نگاهی بیندازیم:

You cannot work with men who won’t work with you.

ترجمه:   نمی‌‌توانی با مردانی که با تو کار نخواهند کرد، کار کنی.

گاهی اوضاع پیچیده می‌‌شود. در این مثال عبارت قیدی with men who won’t work with you، خود یک عبارت قیدی دیگر دارد (with you) که در درون آن جای گرفته است.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…