وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مفعول حرف اضافه یا prepositional object چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی prepositional object :

مفعول باواسطه کلمه یا عبارتی است (معمولا اسم، گروه اسمی یا ضمیر) که معمولا در نقش مکمل حرف اضافه و به دنبال آن می‌آید. مثلا در جمله زیر The table “میز” مفعول با واسطه under “زیر” است :

The bag is under the table

ترجمه: کیف زیر میز است.

یا در جمله زیر me مفعول با واسطه to است:

Listen to me

ترجمه: به من گوش کن.