وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مفعول حرف اضافه یا prepositional object چیست؟

تعریف و معنی prepositional object :

مفعول باواسطه کلمه یا عبارتی است (معمولا اسم، گروه اسمی یا ضمیر) که معمولا در نقش مکمل حرف اضافه و به دنبال آن می‌آید. مثلا در جمله زیر The table “میز” مفعول با واسطه under “زیر” است :

The bag is under the table

ترجمه: کیف زیر میز است.

یا در جمله زیر me مفعول با واسطه to است:

Listen to me

ترجمه: به من گوش کن.از این واژه نامه:

مفرد

Singular

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز…

سوم شخص

Third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص

Special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…