وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مفعول حرف اضافه یا prepositional object چیست؟

تعریف و معنی prepositional object :

مفعول باواسطه کلمه یا عبارتی است (معمولا اسم، گروه اسمی یا ضمیر) که معمولا در نقش مکمل حرف اضافه و به دنبال آن می‌آید. مثلا در جمله زیر The table “میز” مفعول با واسطه under “زیر” است :

The bag is under the table

ترجمه: کیف زیر میز است.

یا در جمله زیر me مفعول با واسطه to است:

Listen to me

ترجمه: به من گوش کن.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…