وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر ملکی یا possessive pronoun چیست؟

تعریف و معنی possessive pronoun :

ضمیر ملکی کلمه‌ای است که به‌جای یک اسم (عبارت اسمی) می‌نشیند و مالکیت را نشان می‌دهد. ضمایر ملکی شامل mine, yours, his, hers, ours و theirs می‌شوند.

مثال‌های ضمایر ملکی

در مثال های زیر، ضمایر ملکی با رنگ زرد متمایز شده اند.

Humans are the only animals that have children on purpose with the exception of guppies, who like to eat theirs.

theirs به‌جای عبارت اسمی guppies’ children آمده است.

A wife should no more take her husband’s name than he should hers. My name is my identity and must not be lost.

hers به‌جای عبارت اسمی wife’s name آمده است.

People who have given us their complete confidence believe that they have a right to ours. The inference is false, a gift confers no rights.

ours به‌جای عبارت اسمی our complete confidence آمده است.

I always check if the art across the street is better than mine.

mine به‌جای عبارت اسمی my art آمده است.

صفات ملکی ضمیر هم حساب می‌شوند

صفات ملکی شامل my, your,his, her, its و their (اسمشان در گرامر سنتی صفات ملکی است) می‌شوند. این صفات ضمیر ملکی هم حساب می‌شوند، زیرا به‌جای اسم می‌آیند و مالکیت را نشان می‌دهند. (چون صفت ملکی ویژگی‌های ضمیر را دارد به آن شبه ضمیر هم می‌گویند.) به این مثال توجه کنید:

Is that the Queen’s hat? No, it’s her crown.

صفت ملکی her به‌جای عبارت اسمی the Queen آمده است. به همین دلیل صفات ملکی ضمیر هم حساب می‌شوند.

لیست ضمایر ملکی (ضمایر ملکی مطلق و صفات ملکی)

در ادامه فهرستی از ضمایر شخصی با صفات ملکی و ضمایر ملکی مربوطه را آورده‌ایم:

ضمیر شخصی صفت ملکی ضمیر ملکی
I my

.This house bigger than my house

mine

.This house is bigger than mine

you your

?Is this your wallet

yours

?Is this yours

he his

.Use his car tomorrow morning

his

.Use his tomorrow morning

she her

.I like her painting

hers

.I like hers

it .I can see its fin [not used]
we our

.You can use our lawnmower

ours

.You can use ours

they their

?Did they show you their plan

theirs

?Did they show you theirs

 

خلاصه‌ای از اصطلاحات

در زیر خلاصه‌ای از اصطلاحاتی که برای انواع مالکیت‌ها به کار می‌روند را بررسی می‌کنیم:

  • گرامر سنتی: در گرامر سنتی اصطلاح «ضمیر شخصی» فقط به ضمایر مستقل اشاره می‌کند (مثال: mine, yours وours ). با این حال آن‌هایی که اسم‌ها را تغییر می‌دهند (my dog, your dog و our dog)، به صفات ملکی معروف هستند.
  • گرامر معاصر: در گرامر معاصر، هر دو حالت «mine» و «my» ضمیر در نظر گرفته می‌شوند، اما برای اینکه ابهام پیش نیاید، همگی را به‌عنوان «ملکی» در نظر می‌گیرند. حالتی که «mine» دارد ضمیر ملکی (گاهی برای شفاف‌سازی، ضمیر ملکی مطلق) و حالتی که «my» دارد صفت ملکی است.


از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…