وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مفعول غیرمستقیم یا indirect object چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی indirect object :

به مفعول object مراجعه شود.