وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر فاعلی یا Subject pronoun چیست؟

تعریف و معنی Subject pronoun :

این ضمایر مانند تمامی ضمیرهای دیگر جایگزین اسم می‌­شوند. ضمیر فاعلی در جمله­‌ها یا جمله­واره‌­ها در جایگاه فاعل (اسم خاص یا عام) قرار می‌­گیرند و به شخص خاصی اشاره می‌­کنند. استفاده از ضمیر فاعلی از تکرار در متن جلوگیری می­‌کند.

ضمایر فاعلی: I, You, She, He, It, We, You, They

Randy is a doctor. (subject)

ترجمه: رندی دکتر است. ( فاعل)

He is a doctor. (subject pronoun)

ترجمه: او دکتر است. (ضمیر فاعلی)

The liongrowled at the fox. The lion was protecting its cubs.

ترجمه: شیر رو به روباه غرید. شیر از توله‌­هایش محافظت می­‌کرد.

در این مثال استفاده دوباره از شیر  در جمله‌­ دوم باعث تکرار در متن شده است. به جای آن می‌­توان از ضمیر فاعلی استفاده کرد و معنای جمله هم به راحتی قابل استنباط است.

The lion growled at the fox. It was protecting its cubs.

با توجه کردن به ضمایر فاعلی می‌­توان به تعداد، شخص و جنسیت فاعل هم پی برد.

مثال:She

سوم شخص – مفرد- زناز این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…