وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حرف تعریف یا article چیست؟

تعریف و معنی article :

حرف تعریف یا article کلمه یا کلماتی است که به‌طور خاص یا عام اسمی را تعریف می‌کنند. برای درک بهتر حرف تعریف به مثال زیر توجه کنید:

After the long day, the cup of tea tasted particularly good.

در این جمله با به کار بردن حرف تعریف the مشخص کرده‌ایم که آن روز خاص، طولانی بود و آن فنجان چای طعم خوبی داشت.

After a long day, a cup of tea tastes particularly good.

در این مثال برعکس مثال قبل همه چیز به‌صورت کلی بیان شده است؛ یعنی بعد از هر روز طولانی یک فنجان چای خوش‌طعم می‌چسبد.

در زبان انگلیسی 2 نوع حرف تعریف وجود دارد: حرف تعریف معین (definite) و حرف تعریف نامعین (indefinite). در ادامه درباره هر یک از این حروف تعریف به‌طور کامل توضیح خواهیم داد.

حرف تعریف معین چیست؟

کلمه the حرف تعریف معین است. این نوع حرف تعریف معنی اسم را به یک چیز خاص محدود می‌کند. برای مثال ممکن است دوست شما بپرسد:

Are you going to the party this weekend?

وجود حرف تعریف معین the در این جمله نشان می‌دهد که دوست شما درباره مهمانی‌ صحبت می‌کند که هر دو شما از آن مطلع هستید.

حرف تعریف معین همراه با اسم‌های مفرد، جمع یا اسامی غیرقابل شمارش می‌آید. در ادامه تعدادی مثال از کاربرد حرف تعریف معین the را مشاهده می‌کنید:

Please give me the shovel.

Please give me the blue shovel; the red one is too small.

Please give me the hack.

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش [لیست کامل]

هیچ چی ناگفته باقی نمی‌مونه: از لیست بگیر تا مثال‌ها و …

حرف تعریف نامعین چیست؟

حرف تعریف نامعین 2 حالت دارد. حالت اول حرف تعریف a است.  a قبل از کلماتی می‌آید که با حروف بی‌صدا شروع می‌شوند. حرف تعریف نامعین دوم an است. این حرف تعریف قبل از کلماتی می‌آید که با حروف صدادار شروع می‌شوند.

حرف تعریف نامعین زمانی به کار می‌رود که بخواهید به‌طور کلی به چیزی اشاره کنید، نه به‌طور خاص. برای مثال ممکن است از دوست خود بپرسید:

Should I bring a gift to the party?

در این مثال دوست شما متوجه می‌شود که منظور شما از کادو، کادو یا چیز خاصی نیست.

دوست شما در جواب می‌گوید:

I am going to bring an pineapple cake.

حرف تعریف نامعین an نشان می‌دهد که منظور دوست شما نوع خاصی از کیک آناناس نیست و او احتمالاً هنوز کیکی ندارد.

حرف تعریف نامعین فقط همراه با اسم‌های مفرد می‌آید. در پایین مثال‌هایی از حروف تعریف نامعین را می‌بینید:

Please hand me a book; any book will do.

Please hand me an novel; any novel will do.

استثناها: a یا بهتر است an؟

همان‌طور که گفتیم a قبل از کلماتی می‌آید که با حروف بی‌صدا شروع می‌شوند و an هم قبل از کلماتی می‌آید که با حروف صدادار شروع می‌شوند، اما این قانون همیشه صدق نمی‌کند؛ استثناهایی هم وجود دارد.

برای مثال حرف اول کلمه honest بی‌صدا است، اما تلفظ نمی‌شود. علی‌رغم املا این کلمه، honest با حرف صدادار شروع می‌شود؛ بنابراین باید از حرف تعریف نامعین an استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

My father is a honest man.

My father is an honest man .

به همین ترتیب زمانی که حرف اول کلمه صدادار است، اما به‌صورت بی‌صدا تلفظ می‌شود، از a استفاده کنید. مانند مثال زیر:

He is an United States senator.

He is a United States senator.

این قانون برای کلمات مخفف و علائم اختصاری هم صدق می‌کند، مانند: a UK-based company، a URL، an LCD display.

آوردن حرف تعریف قبل از صفت

بعضی اوقات حرف تعریف اسمی را تعریف می‌کند که قبلاً توسط یک صفت توصیف شده است. ترتیب چنین جملاتی معمولاً به این شکل است:

اسم+ صفت+ حرف تعریف

اگر حرف تعریف جمله، نامعین بود؛ بر اساس کلمه‌ای که درست بعد از آن می‌آید باید a یا an بنویسید. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید:

lisa will bring a small gift to Sophie’s party.

I heard an interesting story yesterday.

آوردن حرف تعریف با اسم‌های غیرقابل شمارش

اسم‌های غیرقابل شمارش اسم‌هایی هستند که شمردن آن‌ها بسیار سخت یا غیرممکن است. اسامی غیرقابل شمارش شامل چیزهای غیرقابل لمس (مانند information یا air)، مایعات (مانند milk یا water) یا چیزهایی می‌شوند که برای شمارش بیش از حد بزرگ یا زیاد هستند (مانند equipment، sand یا wood). این اسم‌ها را هیچ‌وقت نمی‌توان شمرد، برای همین هرگز نباید قبل از آنها a یا an اضافه کرد.

به یاد داشته باشید که حروف تعریف نامعین فقط برای اسم‌های مفرد کاربرد دارند، با این حال اسامی غیرقابل شمارش را می‌توان با کلماتی مثل some تعریف کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Please give me a milk.

Milk غیرقابل شمارش است و نمی‌توان آن را با کلمه a تعریف کرد. پس این جمله نادرست است. مثال زیر حالت درست این جمله را بیان می‌کند.

Please give me some milk.

اگر milk را با واحدهای قابل شمارش (مثل bottle) تعریف کنید، استفاده از حرف تعریف نامعین هم مجاز است.

Please give me a bottle of milk.

Please give me an ice cube.

Please give me some ice.

Please give me an ice.

فراموش نکنید که قابل شمارش یا غیرقابل شمارش بودن برخی از کلمات به متن بستگی دارد.

We need a light in this room.

We need some light in this room.

آوردن حرف تعریف با ضمیر

وجود ضمایر ملکی در جمله مشخص می‌کنند که شما درباره اسم عام حرف می‌زنید یا خاص. همان‌طور که اشاره کردیم، حرف تعریف برای نشان دادن خاص بودن اسامی هم کاربرد دارد، اما اگر همزمان از ضمیر ملکی و حرف تعریف استفده کنید، خواننده گیج خواهد شد. ضمایر ملکی عبارتند از: my، your، his، her، its، our و their .

حرف‌های تعریف را نباید همراه با ضمایر به کار برد. مثال زیر را در نظر بگیرید:

Why are you reading the my book ?

The و my نباید همزمان در جمله استفاده شوند، زیرا هر دو یک اسم را تعریف می‌کنند. در عوض شما باید با توجه به‌منظوری که از بیان کردن جمله دارید، فقط یکی را به کار ببرید.

Why are you reading the book?

Why are you reading my book?

حذف حرف تعریف

گاهی حروف تعریف قبل از برخی از اسم‌های مشخص کاملاً حذف می‌شوند. در این صورت به حرف تعریف به‌صورت ضمنی و بدون حضور آن اشاره خواهد شد. به این حروف تعریف ضمنی “zero article” می‌گویند. معمولاً حرف تعریف‌هایی از جمله حذف می‌شوند که به مفاهیم انتزاعی اشاره دارند. به این مثال‌ها توجه کنید:

Let’s go out for a lunch today.

Let’s go out for lunch today.

The creativity is a valuable quality in children.

Creativity is a valuable quality in children.

برای نشان دادن بسیاری از ملیت‌ها و زبان‌ها از حرف تعریف استفاده نمی‌شود، برای مثال:

I studied the French in high school for four years.

I studied French in high school for four years.

برای تعریف موضوعات آکادمیک و رشته‌های ورزشی نیازی به استفاده از حرف تعریف نیست. برای مثال:

I like to play the golf.

I like to play golf.

My brother was always bad at the biology .

My brother was always bad at biology.

 از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…