وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حرف تعریف یا article چیست؟

تعریف و معنی article :

حرف تعریف یکی از کلمات گروه (the, a , an) است که کاربرد اسم ها را محدود می‌کند. حروف تعریف معین یا نامعین هستند. نقش اصلی حرف تعریف معین (the در انگلیسی) این است که برای اسم جنبه خاصی قائل می‌شود و آن را معلوم، متمایز و مشخص می‌کند ولی حروف ربط نامعین ( a و an در انگلیسی) جنبه کلی و عمومی به اسم می‌دهد.از این واژه نامه:

وجه شرطی

Subjunctive

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن…

اسم فعل

Verbal noun

اسم فعل کلمه‌ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می‌شود) که…

جمله‌ واره فرعی یا وابسته

Subordinate clause

جمله واره فرعی جمله واره ای است که به بخش دیگری از…