وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حرف تعریف یا article چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی article :

حرف تعریف یکی از کلمات گروه (the, a , an) است که کاربرد اسم ها را محدود می‌کند. حروف تعریف معین یا نامعین هستند. نقش اصلی حرف تعریف معین (the در انگلیسی) این است که برای اسم جنبه خاصی قائل می‌شود و آن را معلوم، متمایز و مشخص می‌کند ولی حروف ربط نامعین ( a و an در انگلیسی) جنبه کلی و عمومی به اسم می‌دهد.