وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حرف تعریف معین یا  definite article چیست؟

تعریف و معنی  definite article :

کلمه‌‌  the یکی از رایج‌‌ترین کلمات در زبان انگلیسی است. این کلمه تنها حرف تعریف معین در انگلیسی است. حرف تعیین معین قبل از اسم مشخصی قرار می‌‌گیرد و زمانی استفاده می‌‌شود که گوینده بداند شنونده از اسمی که درمورد آن صحبت می‌‌شود از قبل اطلاع دارد. این اطلاع قبلی می‌‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن‌‌ها اشاره شده‌‌ است.

کاربردهای the

  • زمانی که به چیزی از قبل اشاره شده باشد.
On Friday, an unarmed man stole $2,000 from the bank. The thief hasn’t been caught yet.

ترجمه: روز جمعه یک مرد غیرمسلح 2000 دلار از بانک دزدید. دزد هنوز دستگیر نشده است.

  • زمانی که بدون اشاره قبلی حدس زده شود که فقط یک نمونه از چیزی در مکان مشخصی وجود دارد.
She went on a walk in the forest yesterday.

ترجمه: او دیروز برای پیاده‌‌روی به جنگل رفت.

  • در جمله‌‌ یا جمله‌‌واره‌‌هایی که درمورد شخص یا چیز خاصی توضیح می‌‌دهند.

The woman who wrote this book is famous.

ترجمه: زنی که این کتاب را نوشته، فرد مشهوری است.

  • همراه اشخاص یا مکان‌هایی که خاص و بی‌‌همتا هستند.
There are billions of stars in the Milky Way.

ترجمه: میلیاردها ستاره در کهکشان راه شیری وجود دارد.

  • قبل از صفت‌‌های عالی هم مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.
Tom is the tallest student in school.

ترجمه: تام قدبلندترین دانش آموز در مدرسه است.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…