وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حرف تعریف معین یا  definite article چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی  definite article :

به کلمه ی (article) “حرف تعریف” مراجعه کنید.