گرامر because (2 نقش اصلی)

در این قسمت می‌خواهیم گرامر because را بررسی کنیم که در جملات انگلیسی زیاد به چشم می‌خورد.

کاربرد اصلی because بیان علت و نقش اصلی آن عطف است. هرچند گاهی بعنوان حرف اضافه هم استفاده می‌شد. در این درس یاد می‌گیریم که چگونه باید از because استفاده کنیم.

نقش‌های because

  • کلمه عطف
  • حرف اضافه

1. Because بعنوان کلمه عطف

همان‌طور که گفتیم نقش اصلی because بعنوان کلمه عطف است. در این قسمت بررسی می‎کنیم که because چه نوع عطفی می‌تواند باشد.

Because در نقش حرف ربط وابسته ساز

Because یک حرف ربط وابسته‌ساز (عطف) است که یه جمله‌واره وابسته را به جمله‌واره اصلی ارتباط می‌دهد و زمانی از آن استفاده می‌کنیم که بخواهیم دلیل چیزی را بیان کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

He couldn’t hold on anymore because the relationship was too toxic for him.

ترجمه: او نمی‌توانست بیشتر از این ادامه دهد چون این رابطه برایش زیادی سمی بود.

همان‌طور که می‌بینید در مثال بالا دلیل ادامه ندادن شخص بیان شده.

جایگاه قرارگیری در جمله

Because در ابتدای جمله‌واره وابسته یا بین دو جمله‌واره قرار می‌گیرد. مثال زیر را ببینید:

Only because she is older than me doesn’t mean she can boss around and order me.

ترجمه: این که از من بزرگ‌تر است دلیل نمی‌شود رئیس‌بازی دربیاورد و دستور بدهد.

اینجا Because در ابتدای جمله‌واره وابسته قرار گرفته است.

He arrived on time because he wanted to have a good first impression on the manager.

ترجمه: او به موقع رسید چون می‌خواست در اولین ملاقاتش تاثیر خوبی روی مدیر بگذارد.

در جمله بالا because بین دو جمله‌واره آمده است.

نکته: خوب است بدانید گاهی می‌توانیم قبل از because از قید استفاده کنیم:

Don’t you think it is mainly because I was hurt by your rude words?

ترجمه: فکر نمی‌کنید اساسا به خاطر این بود که از حرف‌های تند و گستاخانه‌ا‌ت ناراحت شدم؟

با قید mainly ما روی دلیل اصلی (و نه تنها دلیل) پشت ناراحتی تاکید کردیم.

Sam is sick partly because he didn’t listen to his mom about wearing warm clothes on a cold night.

ترجمه: سم مریض شده و تا حدی علت مریض شدنش این است که به حرف مادرش درمورد لباس گرم پوشیدن در آن شب سرد گوش نداد.

قید partly به بخشی از دلیل پشت مریض شدن سم تاکید دارد نه همه دلایل.

2. Because بعنوان حرف اضافه

قبلا هم گفتیم که گاهی می‌توان از because در نقش حرف اضافه استفاده کرد ولی این کاربرد because فقط در شرایط غیررسمی اتفاق می‌افتد. هروقت بخواهیم با شوخی و طنز و بدون توضیح دادن علت منظوری را برسانیم، because را در جایگاه حرف اضافه به کار می‌بریم.

A: Why do you think they fired such a genius?

ترجمه: فکر می‌کنی چرا چنین نابغه‌ای را اخراج کردند؟

B: Because genius.

ترجمه: به‌خاطر نبوغ.

جایگاه قرارگیری در جمله

از آنجایی‌که در این نوع از جمله‌ها because با شوخی و کنایه درمورد چیزی به کار می‌رود و نمی‌خواهیم درمورد آن چیز توضیحات بیشتری بدهیم، معمولا because را بلافاصله قبل از کلمه مورد بحث قرار می‌دهیم:

A : Why did he make that stupid mistake?

ترجمه: چرا چنین اشتباه احمقانه‌ای کرد؟

B : Because love.

ترجمه: به‌خاطر عشق.

گرامر because of

Because و Because of می‌توانند شبیه به هم و گمراه‌کننده باشند. در این قسمت کاربرد because of را با مقایسه آن با because توضیح می‌دهیم.

معمولا because در ابتدای جمله‌واره می‌آِید درحالی‌که because of قبل از یک اسم می‌آید.

She’s sad because of your behavior.

ترجمه: او به خاطر رفتار تو ناراحت است.

They are late because they missed the bus.

ترجمه: آن‌ها دیر کردند چون به اتوبوس نرسیدند.

چه زمانی قبل از because کاما (،) بگذاریم؟

در بیشتر موارد وقتی که because دو جمله‌واره را به هم ربط می‌دهد نباید از کاما استفاده کنید. Because یک عطف وابسته‌ساز است که این یعنی یک جمله‌واره وابسته را به یک جمله‌واره مستقل ربط می‌دهد. براساس قواعد انگلیسی نباید در بین این دو جمله‌واره کاما گذاشته شود.

تنها زمانی می‌توانیم استثنا قائل شده و از کاما استفاده کنیم که نبود آن در معنی کلی جمله ابهام ایجاد کند. because نقش مشخصی دارد و جمله‌واره‌ای که با because شروع بشود به سوال why جواب می‌دهد و چنین جمله‌واره‌ای به طور اتوماتیک به یک جمله‌واره مستقل وابسته می‌شود. معمولا این نوع ارتباط هم بدون کاما است.

Sarah went to the forest, because she loves walking among the trees.

Sarah went to the forest because she loves walking among the trees.

ترجمه: سارا به جنگل رفت چون راه رفتن در بین درختان را دوست دارد.

Mom went on a shopping spree, because I told her I was having a baby.

Mom went on a shopping spree because I told her I was having a baby.

ترجمه: مادر در تکاپوی خرید افتاد چون به او گفتم که قرار است بچه‌دار بشوم.

I can’t make my favorite sandwich, because we are out of tomatoes.

I can’t make my favorite sandwich because we are out of tomatoes.

ترجمه: نمی‌توانم ساندویچ موردعلاقه‌ام را درست کنم چون گوجه‌فرنگی نداریم.

چه زمانی برای بیان واضح منظور باید از کاما (,) استفاده کنیم؟

اگر معنی جمله‌ای بدون قرار دادن کاما قبل از because گنگ و مبهم باشد، بهتر است از کاما استفاده کنیم و ابهام را از بین ببریم. مبهم‌ترین و مشکل‌سازترین جملات because آن‌هایی هستند که با جمله‌واره منفی شروع می‌شوند. مثال:

Nadia didn’t win the race because of her level of ability.

همان‌طور که می‌بینید معنی این جمله مبهم است و می‌تواند دو معنی کاملا متفاوت داشته باشد:

نادیا به‌خاطر سطح تواناییش مسابقه را نبرد (باخت).

یا

برد نادیا به خاطر سطح توانایی‌اش نبود. (مسابقه را برده اما شاید عوامل و ویژگی‌های دیگری در این برد نقش داشتند نه توانایی‌اش).

در هر صورت بدون کاما این‌طور به نظر می‌رسد که برد نادیا به خاطر توانایی‌هایش نبوده. اما اگر می‌خواهید بگویید که او باخته و دلیل باخت هم سطح توانایی‌اش بوده باید قبل از because یک کاما (,) بگذارید.

Nadia didn’t win the race, because of her level of ability.

ترجمه: نادیا مسابقه را نبرد و دلیلش هم سطح توانایی‌اش بود.

ممکن است بعد از این جمله یک جمله حمایتی هم بیاید و نشان بدهد توانایی نادیا پایین‌تر از سطح مسابقه و رقبا بوده است. چنین جملات اضافه‌ای برای روشن شدن منظور و از بین بردن ابهام بسیار کاربردی هستند.

Nadia didn’t win the race, because of her level of ability. I’m hoping that she will improve with practice and keep trying hard.

ترجمه: نادیا مسابقه را نبرد و این به خاطر سطح توانایی‌اش بود. من امیدوارم که با تمرین بهتر شود و به تلاش کردن ادامه دهد.

حالا دیدید که یک کاما (,) چه‌قدر می‌‌تواند تفاوت ایجاد کند؟نظر دهید