وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جمله‌ واره فرعی یا وابسته یا subordinate clause چیست؟

تعریف و معنی subordinate clause :

جمله واره فرعی جمله واره ای است که به بخش دیگری از جمله وابسته است و نمی‌تواند به تنهایی بعنوان یک جمله کامل استفاده شود. در جمله‌های زیر بخش‌هایی که زیرشان خط کشیده شده جمله واره وابسته هستند:

After we had lunch, we went back to work.

ترجمه: بعد از اینکه نهار خوردیم، سرکار برگشتیم.

I am glad that you came.

ترجمه: خوشحالم که آمدی.

He sat in the garden, reading the paper.

ترجمه: او درحالیکه مشغول خواندن روزنامه بود در باغ نشست.

If you see anything suspicious, report it to the police.

ترجمه: اگر چیز مشکوکی دیدید به پلیس اطلاع بدهید.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…