وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جمله‌ واره فرعی یا وابسته یا subordinate clause چیست؟

تعریف و معنی subordinate clause :

جمله واره فرعی جمله واره ای است که به بخش دیگری از جمله وابسته است و نمی‌تواند به تنهایی بعنوان یک جمله کامل استفاده شود. در جمله‌های زیر بخش‌هایی که زیرشان خط کشیده شده جمله واره وابسته هستند:

After we had lunch, we went back to work.

ترجمه: بعد از اینکه نهار خوردیم، سرکار برگشتیم.

I am glad that you came.

ترجمه: خوشحالم که آمدی.

He sat in the garden, reading the paper.

ترجمه: او درحالیکه مشغول خواندن روزنامه بود در باغ نشست.

If you see anything suspicious, report it to the police.

ترجمه: اگر چیز مشکوکی دیدید به پلیس اطلاع بدهید.از این واژه نامه:

مفرد

Singular

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز…

سوم شخص

Third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص

Special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…