وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Glossary
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جمله‌ واره فرعی یا وابسته یا subordinate clause چیست؟

تعریف و معنی subordinate clause :

جمله‌واره فرعی جمله‌واره‌ای است که به تنهایی نمی‌تواند یک جمله کامل باشد و معمولا مکمل جمله‌واره اصلی یک جمله است و چیزی به معنی کل جمله اضافه می‌کند. از آنجایی‌که جمله‌واره فرعی برای معنی دادن به جمله‌واره اصلی وابسته است، به آن جمله‌واره وابسته نیز می‌گویند.

مهم نیست این جمله‌واره‌ها را با نام وابسته می‌شناسید یا فرعی، کاربردی که دارند مشخص است: این جمله‌واره‌ها برای اتفاق اصلی جمله اطلاعات پشتیبان ارائه می‌کنند. جمله‌واره زیر یک جمله‌واره اصلی است و به تنهایی معنای واحد و کاملی را می‌رساند:

We can all go to the cafe.

ترجمه: می‌توانیم همگی به کافه برویم.

به این نوع جمله‌واره‌ها جمله‌واره مستقل می‌گویند. همان‌طور که می‌بینید این جمله‌واره فاعل و فعل مختص خودش را دارد و معنای کاملی را می‌رساند (همه ما می‌توانیم باهم به کافه برویم).

اما شاید تمام پیامی نیست که می‌خواهیم منتقل کنیم:

We can all go to the cafe if dad can find his wallet.

ترجمه: اگر پدر بتواند کیف پولش را پیدا کند، همه می‌توانیم به کافه برویم.

درواقع بخش if dad finds his wallet به معنی جمله اضافه می‌کند. این جمله‌واره نشان می‌دهد که برای شادی کردن درمورد رفتن به کافه خیلی زود است چون شرایط دیگری هم هست که قبل از رفتن باید در نظر بگیریم. یعنی اول باید کیف پول را پیدا کنیم.

If dad can find his wallet به تنهایی یک جمله‌واره فرعی است و معنی کاملی ندارد. اگر آن را به تنهایی بنویسید sentence fragment یا جمله‌پاره محسوب می‌شود و نمره کاملی به آن تعلق نمی‌گیرد.

 If dad can find his wallet.

ترجمه:  اگر پدر کیف پولش را پیدا کند.

اگر پدر کیف پولش را پیدا کند چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر با خواندن یک نوشته مانند نمونه بالا بلاتکلیف بمانید و پیام کاملی دریافت نکنید، آن نوشته یک جمله‌واره فرعی است.

کلمات آغازگر جمله‌واره‌های فرعی یا وابسته

جمله‌واره‌های فرعی اغلب با حروف ربط وابسته‌ساز شروع می‌شوند. حروف ربط وابسته‌ساز کلماتی هستند که جمله‌واره‌های فرعی را به جمله‌واره‌های اصلی ربط می‌دهند. مثال:

for, as, since, therefore, hence, consequently, though, due to, provided that, because, unless, once, while, when, whenever, where, wherever, before, after
گرامر حروف ربط در انگلیسی [ مثال و لیست کامل ]

حروف ربط یا conjunction موضوعیه که هیچ زبان آموزی نمیتونه از …

همچنین ممکن است این جمله‌واره‌ها با ضمایر موصولی مانند موارد زیر شروع شوند:

that, which, who, whom, whichever, whoever, whomever, whose

دیدن این کلمات به شما کمک می‌کند بفهمید که جمله‌واره‌ای که می‌بینید یک جمله‌واره فرعی است نه جمله‌واره اصلی.

اهمیت یادگیری جمله‌واره‌های فرعی

شاید این سوال پیش بیاید که کاربرد جمله‌واره‌های فرعی یا وابسته چیست و چرا باید آن‌ها را یاد بگیریم. جواب ساده است. با یادگیری و به کارگیری صحیح این جمله‌واره‌ها دیگر از معلم، ویراستار یا همکارتان جملاتی مثل «باید آنجا ویرگول می‌گذاشتی» یا «نباید آنجا ویرگول می‌گذاشتی» را نخواهید شنید.

دانستن این که کدام جمله‌واره اصلی یا مستقل است و کدام یک فرعی یا وابسته است، به شما کمک خواهد کرد که به افکار و نوشته خود نظم بدهید و ویرگول‌ها را در جای درست قرار دهید. خوشبختانه فهم این موضوع بسیار آسان است.

اگر جمله با یک جمله‌واره فرعی شروع شود، بعد از جمله‌واره فرعی ویرگول (یا همان کاما) می‌آید. اگر جمله با جمله‌واره اصلی شروع شود، هیچ ویرگول یا نشانه‌ای آن را از جمله‌واره وابسته (فرعی) جدا نمی‌کند. مثال:

If dad can find his wallet we can all go to the cafe.

 We can all go to the cafe, if dad can find his wallet.

If dad can find his wallet, we can all go to the cafe.

We can all go to the cafe if dad can find his wallet.

جاگذاری کاما (,) در جمله‌واره‌های تهدیدی “restrictive” و غیرتحدیدی “nonrestrictive”

نشانه گذاری جمله‌واره‌های فرعی زمانی گمراه‌کننده می‌شود که این جمله‌واره‌ها با ضمایر موصولی مثل that، which، who، when، where و whose (همگی به معنی “که”) شروع شوند. به چنین جمله‌واره‌هایی جمله‌واره موصولی می‌گویند. جمله‌واره‌های موصولی دو نوع هستند: restrictive “تحدیدی” و nonresrtictive “غیرتحدیدی”.

به جمله‌واره‌های تحدیدی essential clause یا جمله‌واره لازم نیز می‌گویند. این نام گذاری به این دلیل است که آن‌ها برای معنی جمله‌ها ضروری هستند. اجزای ضروری جمله نباید به وسیله کاما از هم جدا شوند. مثال:

He enjoys watching movies that employ lots of special effects.

ترجمه:  او از تماشای فیلم‌هایی که جلوه‌های ویژه زیادی دارند لذت می‌برد.

در این مثال نباید هیچ کامایی (ویرگول) جمله‌واره تحدیدی that employ lots of special effects را از جمله‌واره اصلی I enjoy watching movies  جدا کند؛ چون برای فهم معنی جمله لازم و ضروری است. (یعنی در این جمله همان‌قدر که جمله‌واره مستقل ضروری است، جمله‌واره تحدیدی هم مهم است. )

این قاعده درمورد جمله‌واره‌های غیرتحدیدی برعکس است. این جمله‌واره‌ها می‌توانند بدون این که تاثیری در معنی داشته باشند از جمله جدا شوند. از آنجایی‌که این جمله‌واره‌ها برای فهم جمله ضروری نیستند، همیشه باید به وسیله کاما (,) جدا شوند.

اغلب جمله‌واره‌های غیرتحدیدی در میانه جملات می‌آیند. در چنین مواردی باید آن‌ها را با گذاشتن دو کاما قبل و بعد از جمله‌واره از بقیه جمله جدا کرد. مثال:

Watching Star Wars, which is full of special effects, is his favorite thing to do.

ترجمه: تماشا کردن فیلم جنگ ستارگان، که پر از جلوه‌های ویژه است، کار مورد علاقه او است.

بدون جمله‌واره غیرتحدیدی و غیرلازم which has lots of special effects ایده مرکزی و اصلی جمله ” Watching Star Wars is my favorite thing to do ” هنوز هم کامل و بامعنی است.از این واژه نامه: