وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جمله واره اصلی یا main clause چیست؟

تعریف و معنی main clause :

یک جمله واره ی اصلی جمله واره ای است که پیرو یا وابسته جمله واره دیگری نیست. یک جمله واره اصلی می‌تواند به تنهایی یک جمله کامل باشد مانند:

I like folk music.

ترجمه: من موسیقی سنتی را دوست دارم.

یا ممکن است همراه جمله واره اصلی دیگری بیاید مثل:

I like folk music but I’m not keen on jazz

ترجمه: من موسیقی سنتی را دوست دارم ولی خیلی مشتاق موسیقی جاز نیستم.

یا همراه یک جمله واره وابسته می اید. در مثال های زیر قسمتهایی که زیرشان خط کشیده شد ه جمله واره های اصلی هستند:

After we had lunch, we went back to work.

ترجمه: بعد از اینکه شام خوردیم،سرکار برگشیتم.

I am glad that you came.

ترجمه: خوشحالم که آمدی.

He sat in the garden, reading the paper.

ترجمه: اودرحالیکه روزنامه را میخواند در باغ نشست.

If you see anything suspicious, report it to the police.

ترجمه: اگر چیز مشکوکی دیدید به پلیس اطلاع دهید.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…