وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم­ ملکی یا Possessive noun چیست؟

تعریف و معنی Possessive noun :

حالت ملکی یک اسم همراه اسم­ه‌ایی که به فرد، گروهی از افراد، حیوانات و یا کشورها اشاره می­‌کنند می­‌آید و رابطه­ مالکیت بین آن­ها را بیان می­‌کند. برای ایجاد اسم مالکیت به انتهای اسم‌­ها s‘ اضافه می­شود. اگر اسم جمع باشد و از قبل در انتهای آن s جمع وجود داشته باشد، فقط باید (‘) را به آن اضافه کنیم.   

clothes for women = women’s clothes

ترجمه: لباس برای خانم­‌ها = لباس خانم‌­ها

the uniform of the students = the students’ boat

ترجمه: لباس فرم دانش آموزان

اگر اسم خاصی به s ختم شود، هم می­توان به آن s اضافه کرد و هم می‌­توان تنها (‘)  را به انتهای کلمه افزود که معمولا مورد اول رایج‌­تر است. در هر دو صورت s ، /z/ تلفظ می­‌شود.

James’s room (or James’ room)

ترجمه: اتاق جیمز

اسم ملکی می‌­تواند نشان­‌دهنده محل کار یک نفر باشد.

Teddy’s school = Teddy goes to this school

ترجمه: مدرسه تدی = تدی به این مدرسه می‌­رود.

در بعضی از موارد اسم مالکیت به روابط بین افراد اشاره می­‌کند.

Johnny’s father is going bald.

ترجمه: پدرِ جانی رو به کچل شدن است.

Katie’s roommate is a French.

ترجمه: هم اتاقی کیتی یک فرانسوی است.

در موادی هم ‘s متصل یه یک اسم بیان کننده نام مکان (اغلب مغازه) خاصی است.

Can we go to Luigi’s for lunch?

ترجمه: آیا می‌­توانیم برای ناهار به (رستوران) لوئیجی برویم؟

I’ve got an appointment at the dentist’s at ten o’clock.

ترجمه: من یک قرار ملاقات در دندانپزشکی برای ساعت 10 دارم.

 از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…