وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Glossary
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

توصیف کننده اسمی یا Noun modifier چیست؟

تعریف و معنی Noun modifier :

یک اسم می‌­تواند اسم دیگری که بعد از آن قرار گرفته است را توصیف کند. اسم اول به عنوان یک توصیف کننده، توضیحاتی را درمورد اسم دوم می‌­دهد. تقریبا در تمامی موارد اسم توصیف کننده مفرد است.

We do not have vegetable soup, but we do have chicken soup and tomato soup.

ترجمه: ما سوپ سبزیجات نداریم اما سوپ مرغ و سوپ گوجه داریم.

در این جمله، vegetable , chicken , و tomato توصیف کننده­‌هایی هستند که درمورد soup توضیح بیشتری می‌­دهند. بدون وجود این توصیف کننده‌­ها نمی‌­توان متوجه نوع سوپ شد.

The gift shop offers a small selection of leather goods.

ترجمه: مغازه کادویی مجموعه کوچکی از اشیای چرمی ارائه می­‌دهد.

وقتی یک عدد به همراه توصیف کننده اسمی بیاید، مابین آن­‌ها – قرار گرفته و توصیف­کننده به صورت مفرد نوشته می‌­شود.

It took a half-year course for me learn to raise mushrooms.

ترجمه: یک دوره نیم‌ساله طول کشید تا پرورش قارچ را یاد بگیرم.

She plays in a six-girl rock band.

ترجمه: او در یک گروه موسیقی راک شش عضوی می­‌نوازد.

توصیف کننده­‌های اسمی می‌­توانند پشت سر هم بیایند.

Our two-partner computer business is expanding fast.

ترجمه: تیم کامپیوتری دو نفره تجاری ما با سرعت بسیار زیادی در حال رشد و گسترش است.

در این مثال two-partner توصیف کننده­ computer و هر دو باهم توصیف کننده­ business هستند.

اگر نمی‌دانید noun چیست از این مقاله دیدن کنید:

اسم یا noun (n.) چیست

اسم کلمه‌ای است که یک شخص، مکان یا چیز را نشان می‌دهد. …

بخوانیداز این واژه نامه: