وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

توصیف کننده اسمی یا Noun modifier چیست؟

تعریف و معنی Noun modifier :

یک اسم می‌­تواند اسم دیگری که بعد از آن قرار گرفته است را توصیف کند. اسم اول به عنوان یک توصیف کننده، توضیحاتی را درمورد اسم دوم می‌­دهد. تقریبا در تمامی موارد اسم توصیف کننده مفرد است.

We do not have vegetable soup, but we do have chicken soup and tomato soup.

ترجمه: ما سوپ سبزیجات نداریم اما سوپ مرغ و سوپ گوجه داریم.

در این جمله، vegetable , chicken , و tomato توصیف کننده­‌هایی هستند که درمورد soup توضیح بیشتری می‌­دهند. بدون وجود این توصیف کننده‌­ها نمی‌­توان متوجه نوع سوپ شد.

The gift shop offers a small selection of leather goods.

ترجمه: مغازه کادویی مجموعه کوچکی از اشیای چرمی ارائه می­‌دهد.

وقتی یک عدد به همراه توصیف کننده اسمی بیاید، مابین آن­‌ها – قرار گرفته و توصیف­کننده به صورت مفرد نوشته می‌­شود.

It took a half-year course for me learn to raise mushrooms.

ترجمه: یک دوره نیم‌ساله طول کشید تا پرورش قارچ را یاد بگیرم.

She plays in a six-girl rock band.

ترجمه: او در یک گروه موسیقی راک شش عضوی می­‌نوازد.

توصیف کننده­‌های اسمی می‌­توانند پشت سر هم بیایند.

Our two-partner computer business is expanding fast.

ترجمه: تیم کامپیوتری دو نفره تجاری ما با سرعت بسیار زیادی در حال رشد و گسترش است.

در این مثال two-partner توصیف کننده­ computer و هر دو باهم توصیف کننده­ business هستند.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…