وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم عامل یا agent noun چیست؟

تعریف و معنی agent noun :

اسم فاعل اسمی است که از فعل ساخته می‌شود و تعیین کننده چیز یا شخصی است که عمل فعل را انجام می‌دهد. در انگلیسی اسم های عامل با اضافه کردن پسوند or/er به فعل ساخته می‌شوند:

teacher، fastener ، editor، accelerator

ترجمه: معلم، وصل کننده، ویراستار و شتاب دهنده.از این واژه نامه:

ریشه

Stem

ریشه، پایه و اساس یا بخش اصلی یک کلمه است که اجزای…

گذرا

Transitive

یک فعل زمانی گذرا است که مفعول مستقیم بگیرد و این مفعول…

فاعل

Subject

فاعل یک جمله یا جمله‌واره بخشی از آن است که: جمله یا…