وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم عامل یا agent noun چیست؟

تعریف و معنی agent noun :

اسم فاعل اسمی است که از فعل ساخته می‌شود و تعیین کننده چیز یا شخصی است که عمل فعل را انجام می‌دهد. در انگلیسی اسم های عامل با اضافه کردن پسوند or/er به فعل ساخته می‌شوند:

teacher، fastener ، editor، accelerator

ترجمه: معلم، وصل کننده، ویراستار و شتاب دهنده.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…