وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم عامل یا agent noun چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی agent noun :

اسم فاعل اسمی است که از فعل ساخته می‌شود و تعیین کننده چیز یا شخصی است که عمل فعل را انجام می‌دهد. در انگلیسی اسم های عامل با اضافه کردن پسوند or/er به فعل ساخته می‌شوند:

teacher، fastener ، editor، accelerator

ترجمه: معلم، وصل کننده، ویراستار و شتاب دهنده.