گرامر Wish ( + 20 جمله نمونه)

هنگامی که بعد از فعل wish یک فعل با to می‌آوریم، wish  معنی خواستن می‌دهد، اما رسمی‌تر از want است.

معمولاً درهنگام استفاده از wish به همراه فعل با to آن‌ را در شکل استمراری به‌ کار نمی‌بریم:

I wish to speak to Mr. Hennessy, please.

I’m wishing to speak to Mr. Hennessy, please.

وقتی که فعل wish در معنای خواستن استفاده می‌شود، نمی‌توانیم بعد از آن از (that clause) یعنی جمله‌واره دارای that استفاده کنیم:

I wish to visit you in the summer, if possible.

I wish (that) I visit you in the summer, if possible.

ترجمه: من مایلم در صورت امکان در تابستان به شما سر بزنم.

می‌توانیم مفعول را (که زیرش خط کشیده شده‌)، قبل از فعل با to بیاوریم:

I did not wish my family to know about Sara, so I told them nothing.

ترجمه: من نمی‌خواستم خانواده‌ام درباره سارا بدانند، بنابراین به آن‌ها چیزی نگفتم.

وقتی از یک مفعول بعد از wish استفاده می‌کنیم، باید از شکل مصدری (با to) یک فعل استفاده کنیم. همچنین می‌توانیم از want یا (مودبانه‌تر) would like  استفاده کنیم:

We wish to have a table near the window, please.

یا

We would like a table near the window, please.

ترجمه: ما می‌خواهیم یک میز نزدیک پنجره داشته باشیم، لطفا.

فعل wish و مفعول مستقیم و غیرمستقیم

برای بیان آرزوها و امیدها برای اتفاقات خوب برای مردم، از فعل wish به‌همراه دو مفعول (مستقیم و غیرمستقیم) استفاده می‌کنیم:

(مفعول غیرمستقیم با رنگ سبز و مفعول مستقیم با رنگ قرمز مشخص شده‌اند.)

I wish you  success in your new job.

ترجمه: .برای شما در کار جدید آرزوی موفقیت دارم.

I’ve got my driving test tomorrow. Wish me  luck!

ترجمه: فردا امتحان رانندگی دارم برای من آرزوی موفقیت کنید!

فعل wish و جمله‌واره that (that clause)

برای ابراز ناراحتی و پشیمانی بابت این که شرایط طور دیگری نیست، از wish به همراه جمله‌واره استفاده می‌کنیم و گذشته یا حال متفاوتی را تصور می‌کنیم:

I just wish that everything could be as it used to be.

ترجمه: فقط آرزو می‌کنم همه چیز مانند گذشته باشد.

در شرایط غیررسمی، معمولا that را حذف می‌کنیم.

I wish I had his mobile phone number; we could tell him the good news. (I don’t have his mobile phone number; it would be good if I had it.)

ترجمه: ای‌کاش شماره تلفن همراه او را داشتم تا می‌توانستیم خبر خوب را به او بگوییم (من شماره تلفن همراه او را ندارم؛ اگر آن را داشتم خوب بود.)

I wish you hadn’t told me how the film ends. You’ve spoilt it for me. (You told me how the film ends; it would have been better if you had not told me.)

ترجمه: کاش به من نمی‌گفتید که فیلم چگونه تمام می‌شود. با این کار لذت آن را برای من از بین بردید. (شما به من گفتید که فیلم چگونه تمام می‌شود؛ اگر به من نمی‌گفتید بهتر بود.)

فعل wish و شکل افعال در جمله‌واره

اشکال فعل مورد استفاده ما در جمله‌واره‌ ها پس از فعل wish مشابه شکل فعل در جملات شرطی پس از if است. ما از شکل گذشته فعل برای معانی حال و آینده استفاده می‌کنیم.

به جملات زیر که یکی از آن‌ها با فعل wish و دیگری به‌صورت جمله شرطی است، دقت کنید:

It would be good if we had a bigger car.

ترجمه: اگر ماشین بزرگ‌تری داشتیم خوب می‌شد.

I wish we had a bigger car.

ترجمه: ای‌کاش ماشین بزرگ‌تری داشتیم.

It would be good if I knew how to use this DVD player.

ترجمه:  اگر می‌دانستم که چگونه از این دستگاه پخش DVD استفاده کنم، خوب بود.

I wish I knew how to use this DVD player.

ترجمه: ای‌کاش می‌دانستم چگونه از این دستگاه پخش DVD استفاده کنم.

برای آرزوی چیزی درباره گذشته، از زمان گذشته‌ کامل فعل پس از wish استفاده می‌کنیم:

I wish I had known Charlie was coming. I would have invited Jane. (I didn’t know it and did not invite Jane.)

ترجمه: کاش می‌دانستم چارلی می‌آید. من از جین دعوت می‌کردم. (من نمی‌دانستم و جین را دعوت نکردم.)

I wish I hadn’t said that. I can see I’ve upset you. Sorry. (I did say it; it would have been better if I had not said it.)

ترجمه: متاسفم. کاش این را نمی‌گفتم می‌دانم که ناراحتت کردم. (من آن را گفتم ؛ اگر من آن را نمی‌گفتم بهتر بود.)

فعل wish و would

اگر از چیزی که در حال وقوع است یا اتفاق نمی‌افتد، یا از چیزی که اتفاق خواهد افتاد و یا نخواهد افتاد، ناراحت هستیم از فعل wish به همراه would استفاده می‌کنیم.

I wish you’d stop making so much noise! (You are making a noise; it would be better if you didn’t.)

ترجمه: ای‌کاش این همه سروصدا نکنید! (شما سروصدا می‌کنید؛ اگر این کار را نکنید بهتر است.)

I wish you wouldn’t come through the kitchen with your dirty boots on. (You do come through the kitchen; it would be better if you didn’t.)

ترجمه: ای‌کاش با چکمه‌های کثیف خود از آشپزخانه رد نمی‌شدید. (شما با آن‌ها از آشپزخانه رد می‌شوید، اگر این کار را نکنید بهتر است.)

در شرایط غیررسمی، می‌توانیم از wish در شکل استمراری هم استفاده کنیم:

He’s embarrassing everyone. I’m just wishing he would go away!

ترجمه: او همه را شرمنده می‌کند. فقط آرزو می‌کنم که او برود!

وقتی می‌خواهیم اتفاقی در آینده بیفتد یا اتفاقی در گذشته افتاده باشد، از hope استفاده می‌کنیم نه wish :

I hope the weather’s fine tomorrow.

ترجمه: امیدوارم فردا هوا خوب باشد.

I hope they didn’t miss their flight.

ترجمه: امیدوارم پرواز خود را از دست نداده باشند (به پرواز رسیده باشند).

گرامر زبان انگلیسی را با دیلماجیو یاد بگیرید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی مبتدی، متوسط و پیشرفته [ رایگان]

یادگیری گرامر زبان انگلیسی یکی از لذت بخش‌ترین کارها ب …


مقاله های مرتبط: