گرامر in spite of و despite (جمله نمونه)

آیا می‌دانید در انگلیسی چگونه باید دو ایده متضاد را به هم متصل کنید؟

در این پست می‌خوانیم که چگونه in spite of و despite را برای این منظور به کار می‌بریم.

in spite of و despite هردو اصطلاحات قیدی هستند و معنی آن‌ها مشابه معنی کلمات although و even though است. این کلمات بیانگر تضاد میان دو مفهوم هستند یا نشان می‌دهند که حقیقتی باعث می‌شود حقیقتی دیگر غافلگیرکننده باشد.

in spite of و despite of هردو در انگلیسی نوشتاری رایج‌تر از مکالمات شفاهی هستند و despite نسبت به in spite of کمی رسمی‌تر است.

معمولا in spite of و despite را به همراه یک اسم به کار می‌بریم.

She got the job in spite of her prison record.

ترجمه: او با وجود سابقه حبسی که داشت استخدام شد.

Their company is doing extremely well despite the recession.

ترجمه:   شرکت آن‌ها علیرغم بحران اقتصادی خوب پیش می‌رود.

همچنین می‌توانیم in spite of و despite را با کلمات ing دار نیز به کار ببریم:

I was very fast in spite of being terribly overweight.

ترجمه:   من با وجود اضافه وزنم سریع بودم.

We arrived late despite leaving in plenty of time.

ترجمه:   با این که خیلی وقت بود حرکت کرده بودیم دیر رسیدیم.

In spite of و despite می‌توانند در وسط یا آخر جمله بیایند.

Despite the rain, people enjoyed the festival.

People enjoyed the festival, despite the rain.

ترجمه:   با وجود بارش باران مردم از فستیوال لذت بردند.

تفاوت in spite of و despite

تفاوت in spite of و despite در چیست؟

جواب یک کلمه ساده است: هیچ! in spite of و despite برخلاف ظاهر متفاوتی که دارند در جمله کاملا یکسان عمل می‌کنند. به عبارت دیگر این دو کلمه دو حرف اضافه با معنی کاملا یکسان هستند.

در بیشتر موارد آن‌ها به معنی “علیرغم”، “هرچند” و “صرف نظر از” هستند. با وجود شباهت‌های زیادی که این دو دارند، در هنگام استفاده از آن‌ها نکات زیر را به خاطر داشته باشید تا دچار اشتباه نشوید.

محل قرارگیری in spite of و despite در جمله

هم in spite of و هم despite حرف اضافه یا preposition و نشانگر تضاد هستند. همان‌طور که گفتیم آن‌ها می‌توانند در وسط یا آخر جمله قرار بگیرند اما معمولا برای نشان دادن تلنگر ناشی از تضاد لازم است که از یک جمله‌واره دیگر هم استفاده کنیم. مثال:

In spite of this dependent clause, this sentence needs an independent clause to carry a full meaning.

ترجمه: با وجود این جمله‌واره وابسته، این جمله برای این که معنی کاملی را برساند به یک جمله‌واره مستقل نیاز دارد.

در جمله بالا می‌توانیم به جای in spite of از despite هم استفاده کنیم. مسئله این است که برای صحیح بودن معنی و ساختار جمله علاوه‌بر جمله‌واره وابسته که با in spite of یا despite شروع می‌شود، یک جمله‌واره مستقل نیز لازم است.

بعد از in spite of و despite چه کلماتی قرار می‌گیرند؟

همه نقش‌های دستوری نمی‌توانند با این دو حرف اضافه استفاده شوند. اغلب بعد از این دو حرف اضافه فقط سه نقش دستوری در جمله ظاهر می‌شوند.

اسم

For the next two hours the new boy’s behavior was exemplary, despite the spitballs, shot from the nib of a pen, that occasionally splattered against his face.

ترجمه: بر خلاف ذراتی که از نوک یک خودکار به صورت پسرک شلیک شده بود، دو ساعت بعد از آن اتفاق رفتارش فوق‌العاده و شایان تقلید بود.

He was chubby and plump, a right jolly old elf, And I laughed when I saw him, in spite of myself!

ترجمه:   او چاق و گوشتالو بود و من وقتی او را دیدم ناخودآگاه خنده‌ام گرفت.

در اینجا in spite of myself جمله‌واره نیست بلکه (in spite of oneself) یک اصطلاح ثابت و رایج در انگلیسی است و به معنی ناخودآگاه یا عمل بی‌معنی است.

یک استثنای مهم: نمی‌توانیم بگوییم despite oneself بلکه همان‌طور که گفته شد in spite of oneself یک اصطلاح ثابت است.

gerund یا همان مصدر ingدار

Gerund فعلی است که به واسطه اضافه شدن ing به اسم تبدیل شده است. در زیر مثالی از آمدن gerund بعد از in spite of و despite را می‌بینید.

‘Now, above all, he must be convinced that he is on an equal footing with all of us, in spite of his taking money from us,’ Alyosha continued in his rapture.

ترجمه:   آلیوشا در حالی‌که از خود بی خود شده بود ادامه داد: “با این همه او باید متقاعد شده باشد که او با همه ما هم‌سطح است، با وجود این که او از ما پول می‌گیرد.”

Taking در این جمله نقش اسم را دارد؛ درست مانند اسم‌های دیگر در مثال‌های بالا. Ing تنها وجه تمایز این اسم‌ها است.

Despite ‘throwing rocks,’ Mike knew, we all knew, that mighty Terra with eleven billion people and endless resources could not be defeated by three million who had nothing.

ترجمه:   با وجود پرتاب سنگ‌ها مایک و همه ما می‌دانستیم که ترای قدرتمند با یازده میلیارد جمعیت و منابع نامحدود در مقابل ارتشی سه میلیون نفری که چیزی ندارند مغلوب نخواهد شد.

عباراتی با what یا how

What ،how و دیگر کلمات سوالی wh اگر در آغاز سوال استفاده نشوند، برای اتصال عبارات جمله به کار می‌روند و ضمایر موصولی نامیده می‌شوند؛ یا اگر توضیحاتی درمورد فعل جمله بدهند نقش قید را دارند. مثال:

He works fine despite how he looks.

ترجمه:   کار او برخلاف ظاهرش خوب است.

In spite of what happened, they all were calm.

ترجمه: برخلاف اتفاقی که افتاده بود آن‌ها همگی خونسرد بودند.

نکته: بعد از in spite of و despite هرگز جمله‌واره با that قرار نمی‌گیرد. اگر لازم بود از that استفاده کنیم in spite the fact that یا despite the fact that را به کار می‌بریم.

When they arrived at Malaysia it was hot, in spite of the fact that it was only the end of April.

… in spite of that it was only the end of April.

ترجمه: وقتی آن‌ها به مالزی رسیدند، علیرغم این که اواخر ماه آپریل بود هوا کاملا گرم بود.

نکته: همان‌طور که می‌بینید in spite of از سه کلمه جدا تشکیل شده است ولی هیچ‌وقت همراه despite از of استفاده نمی‌کنیم.

They enjoyed the rides in spite of the long lines. (یا … despite the long lines.)

: … inspite the long lines or … despite of the long lines.

ترجمه: آن‌ها با وجود صف‌های طولانی (ترافیک) از ماشین سواری لذت بردند..

منشا این کلمات از کجاست؟

Spite اسمی به معنی بدخواهی یا نفرت همراه با آزار، اذیت یا منع کردن فردی است. Spite همچنین در نقش فعل هم می‌آید که در این صورت به معنی آزار دادن و اذیت کردن عمدی کسی است.

البته امروزه معنی in spite of و despite به معنی کلمه ریشه یعنی spite چندان شباهتی ندارد.

یک پیشنهاد

همان‌طور که گفتیم in spite of و despite در تمام تعاریف یکسان و قابل جایگزینی با یکدیگر هستند. با این حال برای نویسندگانی که اختصار برایشان مهم است despite گزینه مناسب‌تری به نظر می‌رسد. البته استفاده از In spite of هیچ اشکالی ندارد و حتی این ترکیب سه بخشی گاهی در نوشته‌ها جذاب‌تر هم به نظر می‌رسد.

معمولا despite توسط کاربران زبان انگلیسی پنج برابر بیشتر از  in spite of به کار می‌رود و حتی در مطبوعات نیز از in spite of پرطرفدارتر است. به‌عنوان مثال نسبت استفاده از despite به in spite of در مطبوعات خبری مشهوری مثل New York Times و Guardian چیزی حدود 20 به 1 است!

تنها استثنا در این مورد British Financial Times است که despite را تنها دوبرابر بیشتر از in spite of به کار می‌برد و این یک مسئله سلیقه‌ای در ویراستاری این نشریه است.

In spite of this apparent failure of medical leadership, I believe there is yet time for an appropriate response. [Irish Times]

ترجمه: با وجود شکست آشکار سران جامعه پزشکی، من باور دارم که هنوز هم برای یک پاسخ مناسب زمان باقی است..

The fall in prices should accelerate in spite of the fact that the Memorial Day weekend is usually one of the biggest periods of the year for fuel demand. [LA Times]

ترجمه:   با وجود این که تعطیلات روز یادبود یکی از دوره‌هایی است که تقاضا برای سوخت افزایش می‌یابد، با این حال کاهش قیمت‌ها باید سرعت یابد..

In spite of that, Hydro said it managed to restore power to 43,000 customers within 24 hours. [CBC]

ترجمه: با وجود این هایدرو عنوان کرد که موفق شده در 24 ساعت نیرو را به 43000 مشتری بازگرداند..

مثال‌های بیشتر از کاربرد in spite of و despite در انگلیسی

In spite of the law, some people continue to use mobile phones while driving.

Despite the law, some people continue to use mobile phones while driving.

ترجمه:   بعضی مردم برخلاف قانون هنوز هم به استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی ادامه می‌دهند..

We never made much money, in spite of our success.

ترجمه: ما با وجود موفقیتی که کسب کردیم، پول زیادی به دست نیاوردیم. .

In spite of the pain in her leg, she completed the marathon.

ترجمه: او با وجود درد پایش تا آخر ماراتن ادامه داد..

Despite having a headache, I had a great weekend.

ترجمه: با وجود سردرد، آخر هفته عالی را گذراندم..

نکته: بعد از ترکیب‌های in spite of the fact that و despite the fact that فعل و فاعل قرار می‌گیرد.

In spite of the fact that she worked very hard, she didn’t pass the exam.

Despite the fact that she worked very hard, she didn’t pass the exam.

ترجمه: با این که او سخت تلاش کرده بود، در امتحان قبول نشد..

گرامر زبان انگلیسی را با دیلماجیو یاد بگیرید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی مبتدی، متوسط و پیشرفته [ رایگان]

یادگیری گرامر زبان انگلیسی یکی از لذت بخش‌ترین کارها ب …


مقاله های مرتبط: