وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم مصدر یا gerund چیست؟

تعریف و معنی gerund :

اسم مصدر کلمه ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می شود) که از فعل به دست می‌آید و دارای بعضی ویژگی های شبیه به فعل و درعین حال بعضی ویژگی‌های شبیه به اسم است. مثلا در جمله زیر اسم مصدر (eating) نقشی مشابه اسم گرفته و بعنوان فاعل جمله به کار رفته است ولی شبیه فعل است چون مفعول مستقیم دارد (your dinner) “شامت” و با یک قید (noisily) “پرسروصدا” تعریف می‌شود:

Eating your dinner noisily is impolite

ترجمه: ” با صدا خوردن شما بی ادبانه است”

اسم مصدر شبیه به (Verbal noun) “اسم فعل “است اما اسم مصدر بعضی ویژگی‌های فعل مانند دارد که اسم فعل فاقد آنهاست.از این واژه نامه:

زمان

Tense

زمان انجام یا رخ دادن عمل فعل نسبت به زمان ادای سخن…

ساده

Simple

به یک کلمه، عبارت، جمله یا ساخت دستوری در صورتی ساده گفته…

جمله ‌واره شروع شونده با that

That-clause

این جمله ‌واره‌ها، جمله واره‌های وابسته‌ای هستند که با that “که” شروع…