وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم مصدر یا gerund چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی gerund :

اسم مصدر کلمه ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می شود) که از فعل به دست می‌آید و دارای بعضی ویژگی های شبیه به فعل و درعین حال بعضی ویژگی‌های شبیه به اسم است. مثلا در جمله زیر اسم مصدر (eating) نقشی مشابه اسم گرفته و بعنوان فاعل جمله به کار رفته است ولی شبیه فعل است چون مفعول مستقیم دارد (your dinner) “شامت” و با یک قید (noisily) “پرسروصدا” تعریف می‌شود:

Eating your dinner noisily is impolite

ترجمه: ” با صدا خوردن شما بی ادبانه است”

اسم مصدر شبیه به (Verbal noun) “اسم فعل “است اما اسم مصدر بعضی ویژگی‌های فعل مانند دارد که اسم فعل فاقد آنهاست.