وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم مصدر یا gerund چیست؟

تعریف و معنی gerund :

اسم مصدر کلمه ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می شود) که از فعل به دست می‌آید و دارای بعضی ویژگی های شبیه به فعل و درعین حال بعضی ویژگی‌های شبیه به اسم است. مثلا در جمله زیر اسم مصدر (eating) نقشی مشابه اسم گرفته و بعنوان فاعل جمله به کار رفته است ولی شبیه فعل است چون مفعول مستقیم دارد (your dinner) “شامت” و با یک قید (noisily) “پرسروصدا” تعریف می‌شود:

Eating your dinner noisily is impolite

ترجمه: ” با صدا خوردن شما بی ادبانه است”

اسم مصدر شبیه به (Verbal noun) “اسم فعل “است اما اسم مصدر بعضی ویژگی‌های فعل مانند دارد که اسم فعل فاقد آنهاست.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…