وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

خطابی یا Vocative چیست؟

تعریف و معنی Vocative :

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی یا چیزی، فراخواندن کسی یا چیزی و… استفاده می‌شود. انگلیسی هیچ‌وقت حالت خطابی یا ندایی مجزایی نداشته است ولی ضمیر، اسم یا گروه اسمی که بعنوان شکلی از مخاطب قرار دادن استفاده می‌شوند، خطابی نامیده می‌شوند. مانند کلمه boy “پسر” در جمله زیر:

Come here, boy.

ترجمه: بیا اینجا پسر.

یا کلمه friend “دوست” در عبارت زیر:

speak, friend, and enter

ترجمه: اسم رمز رو بگو و وارد شو دوست من.از این واژه نامه:

فعل یا verb (v.)

فعل کلمه‌ای است که معمولا بیانگر کاری است که شخص یا چیزی…

وجه شرطی یا subjunctive

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن…

اسم فعل یا verbal noun

اسم فعل کلمه‌ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می‌شود) که…