وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

خطابی یا Vocative چیست؟

تعریف و معنی Vocative :

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی یا چیزی، فراخواندن کسی یا چیزی و… استفاده می‌شود. انگلیسی هیچ‌وقت حالت خطابی یا ندایی مجزایی نداشته است ولی ضمیر، اسم یا گروه اسمی که بعنوان شکلی از مخاطب قرار دادن استفاده می‌شوند، خطابی نامیده می‌شوند. مانند کلمه boy “پسر” در جمله زیر:

Come here, boy.

ترجمه: بیا اینجا پسر.

یا کلمه friend “دوست” در عبارت زیر:

speak, friend, and enter

ترجمه: اسم رمز رو بگو و وارد شو دوست من.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…