وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

خطابی یا Vocative چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی Vocative :

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی یا چیزی، فراخواندن کسی یا چیزی و… استفاده می‌شود. انگلیسی هیچ‌وقت حالت خطابی یا ندایی مجزایی نداشته است ولی ضمیر، اسم یا گروه اسمی که بعنوان شکلی از مخاطب قرار دادن استفاده می‌شوند، خطابی نامیده می‌شوند. مانند کلمه boy “پسر” در جمله زیر:

Come here, boy.

ترجمه: بیا اینجا پسر.

یا کلمه friend “دوست” در عبارت زیر:

speak, friend, and enter

ترجمه: اسم رمز رو بگو و وارد شو دوست من.