وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ملکی یا possessive چیست؟

تعریف و معنی possessive :

کلمه possessive “ملکی”، معمولا در کلمات Possessive Pronounضمیر ملکی” یا  Possessive adjective  “صفت ملکی” به چشم می‌خورد که تعیین کننده مالکیت یا نوع خاصی از ارتباط نزدیک است. این کلمه همچنین می‌تواند بعنوان یک واژه کلی برای هر تعداد از گروه کلماتی که بیانگر مالکیت هستند “ازجمله ساخت های ملکی” استفاده شود.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…