وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ملکی یا possessive چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی possessive :

کلمه possessive “ملکی”، معمولا در کلمات Possessive Pronoun “ضمیر ملکی” یا  Possessive adjective  “صفت ملکی” به چشم می‌خورد که تعیین کننده مالکیت یا نوع خاصی از ارتباط نزدیک است. این کلمه همچنین می‌تواند بعنوان یک واژه کلی برای هر تعداد از گروه کلماتی که بیانگر مالکیت هستند “ازجمله ساخت های ملکی” استفاده شود.