وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

صفت وابسته به وجه وصفی یا participial adjective چیست؟

تعریف و معنی participial adjective :

صفتی است که مشتق شده از وجه وصفی حال یا گذشته و همشکل با آنهاست. مثال های صفت وجه وصفی در انگلیسی: knitted “بافته شده” و interesting “جالب” در گروه کلمات زیر است:

Knitted sweater

ترجمه: پلوور بافتنی (بافته شده)

Interesting idea

ترجمه: ایده ی جالباز این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…