وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

صفت وابسته به وجه وصفی یا participial adjective چیست؟

تعریف و معنی participial adjective :

صفتی است که مشتق شده از وجه وصفی حال یا گذشته و همشکل با آنهاست. مثال های صفت وجه وصفی در انگلیسی: knitted “بافته شده” و interesting “جالب” در گروه کلمات زیر است:

Knitted sweater

ترجمه: پلوور بافتنی (بافته شده)

Interesting idea

ترجمه: ایده ی جالباز این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…