وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

صفت وابسته به وجه وصفی یا participial adjective چیست؟

تعریف و معنی participial adjective :

صفتی است که مشتق شده از وجه وصفی حال یا گذشته و همشکل با آنهاست. مثال های صفت وجه وصفی در انگلیسی: knitted “بافته شده” و interesting “جالب” در گروه کلمات زیر است:

Knitted sweater

ترجمه: پلوور بافتنی (بافته شده)

Interesting idea

ترجمه: ایده ی جالباز این واژه نامه:

کاربرد خاص یا special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…

مصدر با to یا to-infinitive

به کلمه infinitive “مصدر” مراجعه کنید.

ریشه یا stem

ریشه، پایه و اساس یا بخش اصلی یک کلمه است که اجزای…