وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

وجه وصفی حال یا present participle چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی present participle :

به participleوجه وصفی” مراجعه کنید.