وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

تعیین | معرف یا modify | modifier چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی modify | modifier :

معرف کلمه، گروه اسمی یا جمله واره ای است که معنای کلمه، گروه اسمی یا جمله واره دیگر را توصیف یا محدود میکند.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

school trip

ترجمه: سفر مدرسه

school معرف trip است.

just next to him

ترجمه: درست کنار او

just معرف next to است.

city of dreaming spires

ترجمه: شهر مارپیچ های رویاپرداز

of dreaming spires معرف city است

ممکن است معرف‌ها به طور دقیق‌تر بر اساس این که قبل یا بعد از اسم، گروه اسمی یا جمله واره ای که معرفی می‌کنند بیایند به‌عنوان پیش معرف و پس معرف توضیح داده شوند.