وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

تعیین | معرف یا modify | modifier چیست؟

تعریف و معنی modify | modifier :

معرف کلمه، گروه اسمی یا جمله واره ای است که معنای کلمه، گروه اسمی یا جمله واره دیگر را توصیف یا محدود میکند.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

school trip

ترجمه: سفر مدرسه

school معرف trip است.

just next to him

ترجمه: درست کنار او

just معرف next to است.

city of dreaming spires

ترجمه: شهر مارپیچ های رویاپرداز

of dreaming spires معرف city است

ممکن است معرف‌ها به طور دقیق‌تر بر اساس این که قبل یا بعد از اسم، گروه اسمی یا جمله واره ای که معرفی می‌کنند بیایند به‌عنوان پیش معرف و پس معرف توضیح داده شوند.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…