وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مفعول غیرمستقیم یا dative چیست؟

تعریف و معنی dative :

در برخی زبان‌های تغییریافته کلمه مفعول غیرمستقیم به اسم یا ضمیر (و همچنین صفت‌های توصیف کننده ی آنها) گفته می‌شود که مفعول با واسطه یا غیرمستقیم فعل هستند. انگلیسی کهن که یک زبان تغییر یافته بود مفعول غیرمستقیم داشت و تا انگلیسی میانه هم باقی ماند ولی بعد از آن تقریبا به طور کامل منسوخ شد.

نزدیک ترین معادل برای آن در انگلیسی استاندارد مدرن کلمه objective  یا حالت مفعولی است که تنها ضمایر مفعولی مثل (me) “من را، به من” (him) “اورا به او” … نشانگر آن هستند که به عنوان مفعول غیرمستقیم در جملاتی مثل جمله زیر استفاده می‌شوند:

I gave him the book

ترجمه: من کتاب را به او دادم

ضمیر مفعولی، ادغامی از حالت‌های مفعولی و مفعول غیرمستقیم است.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…