وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مفعول غیرمستقیم یا dative چیست؟

تعریف و معنی dative :

در برخی زبان‌های تغییریافته کلمه مفعول غیرمستقیم به اسم یا ضمیر (و همچنین صفت‌های توصیف کننده ی آنها) گفته می‌شود که مفعول با واسطه یا غیرمستقیم فعل هستند. انگلیسی کهن که یک زبان تغییر یافته بود مفعول غیرمستقیم داشت و تا انگلیسی میانه هم باقی ماند ولی بعد از آن تقریبا به طور کامل منسوخ شد.

نزدیک ترین معادل برای آن در انگلیسی استاندارد مدرن کلمه objective  یا حالت مفعولی است که تنها ضمایر مفعولی مثل (me) “من را، به من” (him) “اورا به او” … نشانگر آن هستند که به عنوان مفعول غیرمستقیم در جملاتی مثل جمله زیر استفاده می‌شوند:

I gave him the book

ترجمه: من کتاب را به او دادم

ضمیر مفعولی، ادغامی از حالت‌های مفعولی و مفعول غیرمستقیم است.از این واژه نامه:

ضمیر مفعولی

Object pronoun

ضمیر مفعولی فاعل جمله نیست بلکه مفعولی است که معمولا به نوعی…

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…