وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Glossary
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ساخت یا construction چیست؟

تعریف و معنی construction :

ساخت به گروه کلماتی گفته می‌شود که در کنار یکدیگر نقش دستوری می پذیرند. مثلا ردیف کلمات:

Want to come

ترجمه: میخواهم بیایم

این گروه کلمات ساختی است که از یک فعل (want) و از یک مصدر با to (to come) تشکیل شده است و یا در:

I am going to leave now

ترجمه: قرار است الان حرکت کنم

گروه فعلی (be going to) “قرار است” ساختی است که زمان آینده را بیان می‌کند. یا گروه اسمی Maureen’s coat یک ساخت اضافه به معنی “کت مارین” است.

گروه اسمی یا  noun phrase

گروه اسمی گروهی از کلمات است که شامل یک اسم یا ضمیر همرا …

بخوانیداز این واژه نامه: