وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ساخت یا construction چیست؟

تعریف و معنی construction :

ساخت به گروه کلماتی گفته می‌شود که در کنار یکدیگر نقش دستوری می پذیرند. مثلا ردیف کلمات:

Want to come

ترجمه: میخواهم بیایم

این گروه کلمات ساختی است که از یک فعل (want) و از یک مصدر با to (to come) تشکیل شده است و یا در:

I am going to leave now

ترجمه: قرار است الان حرکت کنم

گروه فعلی (be going to) “قرار است” ساختی است که زمان آینده را بیان می‌کند. یا گروه اسمی Maureen’s coat یک ساخت اضافه به معنی “کت مارین” است.از این واژه نامه:

فعل یا verb (v.)

فعل کلمه‌ای است که معمولا بیانگر کاری است که شخص یا چیزی…

وجه شرطی یا subjunctive

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن…

اسم فعل یا verbal noun

اسم فعل کلمه‌ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می‌شود) که…