وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ساخت یا construction چیست؟

تعریف و معنی construction :

ساخت به گروه کلماتی گفته می‌شود که در کنار یکدیگر نقش دستوری می پذیرند. مثلا ردیف کلمات:

Want to come

ترجمه: میخواهم بیایم

این گروه کلمات ساختی است که از یک فعل (want) و از یک مصدر با to (to come) تشکیل شده است و یا در:

I am going to leave now

ترجمه: قرار است الان حرکت کنم

گروه فعلی (be going to) “قرار است” ساختی است که زمان آینده را بیان می‌کند. یا گروه اسمی Maureen’s coat یک ساخت اضافه به معنی “کت مارین” است.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…