وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ساخت یا construction چیست؟

تعریف و معنی construction :

ساخت به گروه کلماتی گفته می‌شود که در کنار یکدیگر نقش دستوری می پذیرند. مثلا ردیف کلمات:

Want to come

ترجمه: میخواهم بیایم

این گروه کلمات ساختی است که از یک فعل (want) و از یک مصدر با to (to come) تشکیل شده است و یا در:

I am going to leave now

ترجمه: قرار است الان حرکت کنم

گروه فعلی (be going to) “قرار است” ساختی است که زمان آینده را بیان می‌کند. یا گروه اسمی Maureen’s coat یک ساخت اضافه به معنی “کت مارین” است.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…