وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ساخت یا construction چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی construction :

ساخت به گروه کلماتی گفته می‌شود که در کنار یکدیگر نقش دستوری می پذیرند. مثلا ردیف کلمات:

Want to come

ترجمه: میخواهم بیایم

این گروه کلمات ساختی است که از یک فعل (want) و از یک مصدر با to (to come) تشکیل شده است و یا در:

I am going to leave now

ترجمه: قرار است الان حرکت کنم

گروه فعلی (be going to) “قرار است” ساختی است که زمان آینده را بیان می‌کند. یا گروه اسمی Maureen’s coat یک ساخت اضافه به معنی “کت مارین” است.